SEO? Den komplette guiden!

Uppdaterad Februar 21, 2023   Christian Rudolf

Innhold

 1. Hva er seo?
 2. Her forklarer christian hva søkemotoroptimalisering er
 3. Ulike typer seo
 4. Hva er seo optimalisering?
 5. Hvor viktig er seo for bedriften din?
 6. Seo marketing spiller en viktig rolle i kundereisen
 7. Hvordan kan du lykkes med seo marketing?
 8. Hvordan utfører man seo optimalisering?
 9. On-page seo – forbedring av egen side
 10. Søkeordsanalyse – hjørnesteinen i seo optimering
 11. Hvorfor er søkeordsanalyse viktig i seo optimalisering?
 12. Søkeordsanalyse for forbedring av nettstedstruktur
 13. Verktøy for søkeordsanalyse
 14. Seo-optimalisering av innhold
 15. Seo optimalisering av interne koblinger
 16. Seo optimalisere teknologi og ytelse
 17. Hva gjør en seo-spesialist innen teknisk seo?
 18. Hvilken effekt (kpi-forbedring) kan du få fra teknisk seo optimering?
 19. Hvem tjener mest på å forbedre den teknologiske infrastrukturen?
 20. Verktøy for teknisk seo
 21. Seo eller betalt annonsering?
 22. Off-page seo
 23. Lenkestrategi
 24. Lenkebygging
 25. Youtube-optimalisering
 26. App store-optimalisering
 27. Markedsføring på sosiale medier eller some-markedsføring
 28. Merkevarebygging
 29. Native markedsføring
 30. Samarbeid med influencere og opinionsledere
 31. Forum
 32. Kundeanmeldelser
 33. Webanalyse – overvåk endringer på og utenfor nettstedet
 34. Hvordan gjennomfører du et seo-prosjekt?
 35. Topdogs prosess for seo optimalisering
 36. Hvordan måler du et seo-prosjekt?
 37. Hvor mye koster seo?
 38. Hva blir resultatet av en seo-investering?
 39. Mer organisk trafikk til nettstedet ditt
 40. Økt salg
 41. Mersalg og tilbakevendende kunder
 42. Hvor lang tid tar seo?
 43. Fordeler og ulemper med seo
 44. Hva er seo fordeler?
 45. Hva er seo ulemper

Les mer

Hva er SEO?

SEO er den mest brukte forkortelsen for søkemotoroptimalisering, også kalt SEO optimalisering. SEO optimering består av et sett med aktiviteter rettet mot å forbedre et nettsteds posisjon i søkemotorresultater for relevante søkeord. Dette resulterer i at nettsiden får mer «organisk» trafikk fra søkemotorene. Søkemotoroptimalisering er et synonym for SEO. I denne artikkelen vil du lære alt vi vet om SEO optimalisering og hvorfor SEO er avgjørende for å lykkes.

Her forklarer Christian hva søkemotoroptimalisering er

Ulike typer SEO

Har du hørt at SEO ofte deles inn i tre forskjellige typer? Ofte er det snakk om hvit, grå og svart SEO. Kategoriseringen avhenger av hvilke SEO-metoder som brukes. Innenfor de tre ulike typene brukes ulike metoder som direkte eller indirekte påvirker søkerobotene. Hvordan metodene kategoriseres avhenger av i hvilken grad de følger retningslinjene til søkemotorene.

 • Hvit SEO – Metodene klassifisert som hvit SEO følger søkemotorenes retningslinjer til punkt og prikke. Metodene avstår fra ethvert forsøk på å manipulere søkemotoralgoritmer. En hvit SEO-metode kan bety at trafikkveksten skjer relativt sakte. Hvit SEO kommer fra det engelske uttrykket «white hat SEO».
 • Grå SEO – Metodene som brukes i grå SEO optimering følger retningslinjene som gjelder for teknisk-, on-page- og innholdsoptimalisering. I motsetning til hvit SEO, brukes A/B-testing og analyse for å forbedre både innhold og lenkeprofil. Dette gjør det mulig med en raskere forbedring. De grå metodene er ikke forbudt, men overbruk kan føre til aktivering av søkemotorenes spamfiltre. I likhet med hvit SEO kommer også begrepet grå SEO fra engelsk (grey hat SEO).
 • Svart SEO – Disse metodene tar ikke hensyn til søkemotorens retningslinjer i det hele tatt, noe som ofte betyr at domenet til slutt ekskluderes fra søkemotorindeksen. Når et domene først er utestengt, kan det aldri bli inkludert igjen. På grunn av risikoen for å bli blokkert fra søkemotorindekser, brukes metoden kun når flere nettsider lanseres samtidig. Den tredje typen kalles svart SEO, direkte fra den engelske termen » black hat SEO «.

Du finner Googles retningslinjer i brukerstøtten for Google Search Console.

Hva er SEO optimalisering?

SEO optimalisering kan defineres på forskjellige måter avhengig av hvem du snakker med. Vi i Topdog har en definisjon på SEO som en forbedringsprosess, som involverer de fire faktorene teknologi, innhold, lenker og brukeropplevelse. Vi ser på SEO som en forbedringsprosess fordi Google hele tiden streber etter å forbedre kvaliteten på søkeresultatene, noe som gjør at det alltid er en mulighet til å forbedre nettsider. Når Google endrer seg, må også nettstedene endre seg for å ha en sjanse til å nå topplasseringene. Derfor er SEO i utgangspunktet en forbedringsprosess. Ved å forbedre nettstedets teknologi, innhold, lenker og brukeropplevelse forbedrer du ikke bare din egen virksomhet, men du optimaliserer også for Google og Google-brukere. I videoen nedenfor forklarer Christian hva essensen av SEO optimering er.

Hvor viktig er SEO for bedriften din?

Hva betyr SEO for bedriften din? I Norge gjøres det millioner av Google-søk hver dag. Av alle nordmenn oppgis det at 96 % bruker søkemotoren Google for å hente informasjon (Internet Foundation). Av disse søkene er 10-15 % gjort av brukere som er klare til å foreta et kjøp. Ved hjelp av SEO kan du nå Google-brukeren i akkurat rett øyeblikk, uavhengig av hvor på kundereisen brukeren befinner seg. Dette er grunnen til at SEO er så effektivt.

SEO marketing spiller en viktig rolle i kundereisen

Hva er SEO marketing? Alle forbrukere, både offline og online, gjør en kundereise. Denne kundereisen kan være både lang og kort avhengig av bransje. Antall berøringspunkter som trengs før kunden kjøper, kan variere. I det organiske søkeresultatet møter brukere merkevaren din når de er på ulike stadier av kundereisen. Det betyr at du ved hjelp av en god SEO-strategi kan møte brukerne på en effektiv måte, lede dem videre i kundereisen, bevisstgjøre kunden om ditt produkt eller tjeneste, få dem til å vurdere dine produkter som alternativer og til slutt bestille varen din.

La oss si at en Google-bruker søker etter «hvordan redusere sitt økologiske fotavtrykk». I søkeresultatet finner brukeren en artikkel som svarer på spørsmålet. Siden som skrev artikkelen er seriøs og troverdig. Nettstedet gir også mer informasjon om emnet. Dette betyr trolig at brukeren får et positivt inntrykk av siden og derfor blir mer mottakelig for sidens kommersielle budskap. Den økte mottakeligheten skyldes også at nettsiden har hjulpet brukeren ved å besvare spørsmålet. Å være behjelpelig er merkevarebygging og kan øke sjansen for at brukeren kjøper et av sidens produkter.

Prosessen som fører til et faktisk kjøp kan bestå av flere søk hvor søkeren interagerer med ulike merker via søkeresultatene.

En gjennomtenkt SEO-investering kan dermed være avgjørende for å konvertere den potensielle kunden til en faktisk kunde. I beste fall kan du til og med gjøre en potensiell kunde til en lojal kunde.

Kundereise
Bildet viser hvordan en kundereise kan se ut.

Hvordan kan du lykkes med SEO marketing?

Det første trinnet i å lykkes med SEO er å forstå at søkemotoroptimalisering består av flere forbedringsprosesser. Google oppdaterer algoritmen tusenvis av ganger i året. Noen av disse oppdateringene påvirker deg og nettstedet ditt. Dette betyr at du kontinuerlig må forbedre nettstedet ditt fra et SEO-perspektiv. Denne forbedringen gjøres enklest ved hjelp av klare SEO-prosesser som involverer mål, tilnærming, tidsplan, måling og tydelige ansvarsområder.

Hvordan utfører man SEO optimalisering?

Prosjekter for SEO optimalisering er ofte delt inn i ulike deler og faser, siden det er en forbedringsprosess. I en fase kan fokuset være å forbedre en bestemt del av nettstedet, mens en annen fase kan handle om å forbedre den tekniske strukturen på nettstedet. Dette gjør at SEO optimering med fordel kan utformes som et prosjekt.

SEO-forbedringer kan grovt sett deles inn i to deler – on-page og off-page. On-page SEO inkluderer optimalisering av ulike elementer direkte på nettsiden, som innhold og teknologi. Handlinger som inkluderer indirekte SEO-relaterte handlinger, for eksempel lenkebygging, kategoriseres som off-page SEO.

I videoen under snakker Christian om hvordan SEO optimering fungerer.

On-page SEO – Forbedring av egen side

Hva er SEO on-page? Dette dreier seg om interne optimaliseringstiltak som forbedrer sidens interne komponenter og påvirker sidens funksjonalitet, utseende og innhold. Disse tiltakene består blant annet av:

 • Nøkkelordanalyse – Undersøkelse av hvilke søkeord, enkelt ord eller hele setninger, brukere benytter i forhold til din bransje.
 • Intern struktur – Opprettelse av landingssider, fjerning av duplikat- og «søppel»-sider, forbedring av navigasjon (plasseringer av sider i den overordnede strukturen til nettstedet).
 • Tekniske feil – Å legge til metakoder, fjerne dupliserte metakoder, fjerne ødelagte koblinger med en 404- eller 500-serverresponskode og handlinger som øker nettstedets hastighet.
 • Brukervennlighet – Handlinger som gjør det enklere for brukeren å komme seg fra begynnelsen av kjøpstrakten til slutten av kjøpstrakten og forbedre opplevelsen av nettstedet.
 • Optimalisering av bilder og videoer.
 • Siderelevans – Fjerning av sider som svarer på de samme brukerspørsmålene.

Søkemotoroptimalisering på siden er tidkrevende og må gjøres fortløpende da de fleste nettsteder kontinuerlig skaper nye feil. On-page optimering kan betraktes som nøkkelen til prosjektets suksess, til tross for at denne typen optimalisering ikke inkluderer handlinger rettet mot å direkte påvirke posisjoner og trafikk. On-page optimering handler først og fremst om å forbedre brukeropplevelsen. Målet med denne typen optimalisering er å øke kvaliteten på siden, gjøre den raskere, mer brukervennlig og sikre at siden gir brukerne den informasjonen de ønsker.

Søkeordsanalyse – Hjørnesteinen i SEO optimering

Hva er SEO søkeordsanalyse? Alle SEO-spesialister starter med å gjøre en søkeordanalyse . Målet med en søkeordsanalyse er å forstå hva brukerne søker etter i Google, og lage innhold som svarer på søkene deres. Resultatet av en søkeordsanalyse kan kalles «semantisk kjerne».

Hvorfor er søkeordsanalyse viktig i SEO optimalisering?

En søkeordsanalyse brukes for å

 • se hva brukerne spør etter og for å finne ut hvor mange som leter etter produktet ditt. Analysen hjelper deg også med å identifisere hvilke sider du bør promotere og hvilke sider som kan ha lavere prioritet. En søkeordsanalyse er faktisk en analyse av kundeadferd i Google .
 • forstå hvor konkurransepreget hvert søkeord er og hvor vanskelig det vil være å nå topp 1-3, topp 5 og topp 10
 • finne og opprette nye sider basert på brukernes søkeatferd
 • lage prioriteringer og analysere
 • justere lenke- og innholdsstrategien basert på søkeorddataene som er funnet

Søkeordsanalyse for forbedring av nettstedstruktur

Denne typen SEO-forbedring er spesielt relevant for blant annet:

 • e-handel
 • aggregatorer
 • tjenester
 • produktsider
 • media
 • forum

Søkemotorer forbedrer stadig sine algoritmer og viser sidene som best passer til brukernes søk og behov. Hvis du for eksempel søker på «grapefruktjuice», vil du først se sidene som Google anser som mest relevante for denne søketermen.

Hvis du vil se nettstedet ditt øverst, trenger du en bred og oversiktlig sidestruktur. For hver gruppe med søk må du opprette og optimalisere en relevant side. Se bildet nedenfor for et eksempel på hvordan du kan tenke på nettstedets struktur.
Nettstedets struktur Husk at du ikke trenger å overdrive antall sider. Du må prioritere søkeordene og bestemme hvilke ord som skal ha en egen kategoriside eller filterside, og hvilke som skal ha en tjenesteside eller produktside. Ellers er det en risiko for at sidene du lager havner i konflikt med hverandre. Linjen mellom «iPhone 12 mini» og «iPhone 12 mini 128 GB» er for eksempel veldig tynn. I dette tilfellet blir «iPhone 12 mini» en filterside der alle iPhone 12 mini presenteres, og «iPhone 12 mini 128 GB» blir en produktside for en spesifikk iPhone mini.

Du kan analysere følgende for å finne ut hvilke sider du bør opprette:

 • søkeresultatet
 • konkurrerende nettsteder
 • søkene brukerne benytter seg av
 • etterspørselen etter produkter/tjenester

For nettsteder med produkter og tjenester på forskjellige geografiske steder eller lignende, må sidene multipliseres med antall lokasjoner. Innholdet på disse sidene må også være unikt. Klienter som leter etter «fotograf i New York» og kunder som leter etter «fotograf i Tokyo» er to helt forskjellige målgrupper, som må håndteres på forskjellige måter.

Dette er en lang prosess. I store prosjekter kan det opprettes nye filtersider for bestemte byer og regioner ett eller to år etter lanseringen av nettsiden. Det meste av arbeidet med å utvide stedsstrukturen må imidlertid gjøres så raskt som mulig for å oppnå ønsket effekt på kort tid.

Verktøy for søkeordsanalyse

Hva er SEO verktøy? Det finnes flere søkeordsanalyseverktøy, som bare genererer data. Det finnes også verktøy som hjelper deg med å både samle inn dataene og gi mening ut av de. Noen verktøy kan for eksempel filtrere dataene dine på forskjellige måter. Her er noen eksempler på gode verktøy for søkeordsanalyse:

 • Answerthepublic.com
 • Google Keyword Planner
 • Google Search Console
 • Google Trends
 • Ahrefs Keyword Explorer
 • Keywordtool.io
 • Semrush Keyword Magic Tool
 • Moz Keyword Explorer
 • Ubersuggest

SEO-optimalisering av innhold

Innholdsoptimalisering er en prosess, som har som formål å sikre at innholdet når så mange brukere som mulig. Prosessen kan deles inn i følgende trinn:

 • Nøkkelordanalyse – Start med å definere hvilke søkeord og hvilken søkeatferd som er viktig for akkurat din virksomhet. Når du har funnet hovedsøkeordet ditt, gjør et Google-søk etter det ordet.
 • Analyser – Undersøk de fem beste resultatene. Hvilke temaer er tilgjengelige? Hva slags innhold tilbys i toppresultatene (veiledning, informasjon, ordliste osv.)? Hvordan er innholdet strukturert?
 • Lag – Gjør undersøkelser om emnet og begynn å lage innholdet ditt. Innholdet må være både omfattende og av høy kvalitet. Hvis nettstedet ditt tilbyr det brukeren ser etter, trenger de ikke å forlate nettstedet ditt og lete andre steder.
 • Optimaliser – Sørg for at innholdstittel, metabeskrivelse og hovedoverskrift (H1) er søkemotoroptimalisert.
 • Evaluer – Undersøk hvordan innholdet fungerer etter omtrent to til fire måneder.
 • Omarbeid – Hvis evalueringen viser at innholdet ikke fungerer som det skal, er det på tide å finne ut hvorfor og omarbeide innholdet.

Viktigheten av god innholdsoptimalisering kan ikke undervurderes. Når du optimaliserer innholdet ditt for potensielle kunder og søkemotorer, blir du mer synlig for dem.

Selvfølgelig kan andre elementer enn tekst løfte innholdet! Det kan være bilder, videoer, lyder, diagrammer, tabeller, lister, anmeldelser, vurderinger og annet materiale, som er nødvendig for å gi brukeren et så fullstendig svar på søket sitt som mulig.

SEO optimalisering av interne koblinger

Lenker er viktige når det kommer til SEO optimalisering da de kan påvirke nettsidens rangering i søkeresultatene. I SEO marketing snakker vi ofte om to forskjellige typer lenker – interne og eksterne. Interne lenker leder fra en side til en annen på din egen nettside, mens eksterne lenker leder fra en nettside til en annen. Å få den interne koblingen i orden før du begynner å bygge eksterne lenker er det beste for nettstedet ditt fordi interne lenker

 • hjelper de besøkende med å navigere på nettstedet ditt
 • hjelper søkemotorer å forstå hvilket innhold som er viktig og hvordan innhold henger sammen på nettstedet. En tekst om SEO marketing kan for eksempel inneholde en lenke til søkeordsanalyse. En slik kobling gjør det klart at SEO for Google og søkeordsanalyse henger sammen
 • hjelper søkemotorer med å finne og indeksere nettstedets innhold. Mange glemmer å lenke internt til og fra innholdet de lager. Dette betyr at søkemotorene ikke finner innholdet, noe som resulterer i at sidene ikke vises i søkeresultatlisten
 • hjelper deg å strømlinjeforme innhold. Du trenger for eksempel ikke forklare hva søkeordsanalyse er i en tekst om Google SEO, det er nok at du linker til teksten din om søkeordsanalyse. På denne måten kan brukeren lese mer hvis han trenger det

SEO optimalisere teknologi og ytelse

Vi kaller prosessen som har som formål å sikre at nettsiden oppfyller søkemotorenes tekniske krav for teknisk SEO. Teknisk SEO har ingenting med selve innholdet på nettsiden å gjøre, men med sidens tekniske infrastruktur. Målene med teknisk SEO er å gjøre nettstedets innhold så oversiktlig og tilgjengelig som mulig for at siden skal rangeres.Teknisk SEO innebærer blant annet følgende forbedringstiltak:

 • Implementere automatisk generering av tittel, metabeskrivelse og hovedoverskrift (H1).
 • Gjør nettadressene lesbare og tydelige.
 • Optimalisere og lage regler for hvordan filternettadresser og metakoder skal se ut. Bestem også hvilke URL-er som skal sees og indekseres av søkemotorene .
 • Forbedre lastehastigheten ved å optimalisere server- og nettstedytelsen.
 • Å fjerne duplisert innhold med permanente omdirigeringer, kanoniske omdirigeringer og instruksjoner for noindex og nofollow.
 • Lage XML-nettkart for bedre gjennomgang og indeksering.
 • Gjøre innstillinger for flerspråklighet (hvis det er to eller flere språkversjoner eller regionale versjoner av nettstedet).
 • Optimalisere paginerte sider.
 • Optimalisere serverens svarkode og overskrifter.
 • Gjøre innstillinger for mikrodata for produkter, kontakter, informasjonskapsler osv.

Ettersom teknisk SEO optimalisering innebærer flere tiltak, kreves det at disse håndteres på en systematisk og smidig måte. De tekniske problemene bør brytes ned i delproblemer og kobles til måten teknisk avdeling jobber på. Det betyr at evnen til å sette opp klare tekniske krav der problemene brytes ned i delproblemer er uvurderlig i teknisk SEO.
I tillegg til de nevnte forbedringstiltakene er det viktig at de tekniske løsningene på problemene testes og korrigeres, ellers kan andre deler av nettstedet bli ødelagt.

Hva gjør en SEO-spesialist innen teknisk SEO?

SEO-spesialisten utfører vanligvis en SEO-analyse av nettstedet og sender deretter forbedringsforslagene til andre spesialister, for eksempel programmerere, administratorer eller designere. Deretter begynner arbeidet med å rette opp problemene som ble oppdaget under gjennomgangen.

Hvilken effekt (KPI-forbedring) kan du få fra teknisk SEO optimering?

 • Forbedring av konverteringsfrekvens, fluktfrekvens, tid brukt på nettsiden, antall viste sider, etc.
 • Forbedring av indeksering og rangering, dvs. øke antall sider i Googles søkeresultater. Bedre indeksering og rangering er spesielt viktig for store nettsteder og nettbutikker.
 • Økning i organisk CTR .
 • Forbedre nettstedets posisjon i Googles organiske søkeresultater.

Hvem tjener mest på å forbedre den teknologiske infrastrukturen?

Alle nettsteder kan på et tidspunkt trenge å gjøre teknisk SEO for å sikre at den tekniske infrastrukturen fungerer som den skal. Teknisk SEO er spesielt viktig for e-handelssider siden deres primære innhold består av mange produkter. Produktenes innhold må struktureres og optimaliseres på en effektiv og korrekt måte.

Verktøy for teknisk SEO

Det er mange forskjellige verktøy som kan brukes for teknisk SEO optimalisering. Her lister vi opp verktøy, som vi tror kan hjelpe deg når du ønsker å utbedre de tekniske sidene ved nettstedet ditt.

 • Google Search Console
 • Google Mobile-Friendly Test
 • Google Analytics
 • SEObility
 • Screaming Frog
 • Lipperhey
 • Dareboost
 • Bing Webmaster Tools
 • Siteliner
 • Google PageSpeed Insights
 • Hreflang Tags Testing Tool
 • Detailed.com
 • Panguin Tool
 • SERPerator
 • Deep Crawl
 • Botify
 • …sist men ikke minst – sunn fornuft!

SEO eller betalt annonsering?

Mange vurderer om de skal investere i SEO for Google eller Google Ads. Det er selvsagt et relevant spørsmål. Hovedforskjellen mellom SEO og betalt annonsering er at annonsering er en kostnad, mens SEO er en investering. SEO blir sett på som en investering da det forbedrer nettstedet basert på fire områder, nemlig teknologi, brukeropplevelse, innhold og lenker. Ressursene du legger inn i disse forbedringene blir igjen til rangeringer, trafikk og konverteringer. Det betyr at du får en nettside som både brukere og søkemotorer liker. Vi pleier å si at vellykket SEO betales på forhånd .

Økonomien bak SEO
Bildet viser verdien av en SEO-investering i forhold til kostnaden.

Når du bruker Google Ads, betaler du for å vises øverst på Google, men annonsene genererer kun trafikk så lenge du betaler for dem.

Off-page SEO

Off-page SEO optimering inkluderer alle handlinger som utføres utenfor nettstedet for å forbedre rangeringen. Hensikten med handlinger utenfor nettstedet er å vise Google hvordan brukere oppfatter nettstedet, selskapet eller produktet. Som et resultat, kan en gjennomtenkt off-page SEO-strategi øke nettstedets autoritet og dermed hjelpe deg å rangere høyere.
Her er noen eksempler på aktiviteter utenfor nettstedet:

 • Lenkestrategi
 • Oppsøkende lenkebygging
 • YouTube-optimalisering
 • App Store-optimalisering
 • PR
 • Markedsføring i sosiale medier
 • Merkevarebygging
 • Influencer-markedsføring
 • Forum
 • Kundeanmeldelser

Lenkestrategi

Alle bedrifter trenger en fungerende lenkestrategi. Anskaffelse av lenker er en viktig del av SEO marketing. Googles algoritme legger stor vekt på eksterne lenker. Lenker fungerer som en anbefaling fra en person til en annen. Hver lenke nettstedet ditt mottar blir dermed et bevis på nettstedets autoritet. En god lenkestrategi kobler lenkebygging med virksomhetens øvrige markedsføringsprosesser. Som de fleste prosesser, bør en lenkestrategi svare på følgende spørsmål:

 • Hva bør gjøres?
 • Når bør det gjøres?
 • Hvordan bør det gjøres?
 • Hvem skal gjøre det?
 • KPI

Her kan du lese mer om lenkestrategier .

Lenkebygging

Lenkebygging betyr å få andre nettsteder til å lenke til nettstedet ditt. Når du bygger lenker, er det viktig å velge kvalitet fremfor kvantitet. Samle kun lenker fra pålitelige og troverdige nettsteder med en relevant målgruppe. La oss si at du er bilmekaniker eller astronaut, og Elon Musk anbefaler deg. Hans anbefaling vil øke din autoritet betydelig blant andre spesialister i ditt yrke. Hvis du i stedet er agronom og får en anbefaling fra Elon Musk, vil ingen andre agronomer bry seg om anbefalingen.
Lenkebygging er en pågående prosess, som kan sammenlignes med et våpenkappløp. Selv du som allerede er nummer én i søkeresultatene må fortsette å bygge lenker. Konkurrentene dine jobber nemlig også med å få eksterne lenker og anbefalinger til nettsidene deres for å komme til toppen.

Youtube-optimalisering

Mange bruker YouTube daglig både til underholdning og for å skaffe seg kunnskap. Det gjør YouTube til verdens nest største søkemotor. YouTube er også integrert i Google, som for eksempel kan ses i søkeresultatene for «hvordan-søk». Se eksempler på det vi kaller «hvordan-søk» nedenfor:

Eksempel på Youtube-optimalisering
Bildet viser hvordan Youtube-videoer vises i Googles søkeresultater

Ved å lage søkeoptimaliserte videoer kan du nå ut med merkevaren og budskapet ditt til stadig flere Google- og YouTube-brukere.

App Store-optimalisering

App Store Optimization (ASO) er en metode som brukes for å forbedre en apps synlighet i appbutikkene. Samtidig som du øker appens tilgjengelighet i butikkene, øker du også sjansen for at den dukker opp i appsøk i Google. Ved å øke appens synlighet kan du også støtte andre mål som økt merkekjennskap, troverdighet og trafikk.

PR

Selv om mange ikke er klar over det, går PR og SEO hånd i hånd. Digital PR er faktisk en av de beste lenkebyggingsaktivitetene. Ved hjelp av digital PR kan du få eksterne lenker av god kvalitet. I tillegg kan PR også hjelpe deg med å øke merkekjennskapen, noe som på sikt kan øke antall merkevaresøk på Google. PR hjelper deg med å nå din målgruppe og få målgruppen til å begynne å snakke om deg. Å jobbe med PR hjelper deg også med å øke troverdigheten og autoriteten i din bransje.

Markedsføring på sosiale medier eller SoMe-markedsføring

Å være tilstede i ulike sosiale medier eer viktig, da det kan ha innvirkning på omdømmet ditt. Ved å publisere engasjerende innhold på dine sosiale kanaler kan du også nå ut til et bredere publikum. Hvis innholdet ditt tiltrekker seg mye sosial trafikk og lenker, vil søkemotorer definitivt sette pris på det.

Merkevarebygging

Google-brukere klikker på det som føles kjent – ​​kjente merkevarer. Det gjør merkevarebygging til et viktig aspekt ved off-page SEO optimalisering. Kjente merkevarer får ikke bare flere klikk og lenker, de blir også sett på som mer troverdige i øynene til både brukere og Google. Har du en kjent merkevare å støtte deg på, blir SEO-arbeidet også enklere og mer effektivt.

Graf over merker og deres betydning i SEO
Bildet viser betydningen av merkevarens størrelse for merkevarens SEO

Merkevarebyggingsaktiviteter hjelper deg med å styrke merkevaren din, noe som blant annet øker din troverdighet, rangering, CTR og konverteringsrate.

Native markedsføring

Native markedsføring innebærer produksjon av kommersielt innhold på et annet nettsted. Innholdet skal etterligne ikke-kommersielt innhold, dvs. minne om en vanlig journalistisk artikkel. Siden mange av oss instinktivt filtrerer bort klassisk reklame og reklamebudskap er dette en god måte for å få frem budskapet ditt. Denne off-page aktiviteten kan dermed brukes til blant annet å øke merkekjennskapen og til å skaffe lenker.

Samarbeid med influencere og opinionsledere

Å samarbeide med andre selskaper eller influencere er en fin måte å bygge merkevaren din på. Hvis det gjøres riktig, kan influencer-markedsføring bidra til å styrke merkevaren din og tiltrekke nye målgrupper til nettstedet ditt. Jo mer merkevaren din vises i brukernes søk, jo mer tillit vil søkemotorene ha til deg og jo bedre posisjoner vil du få for ikke-merkede kommersielle søkeord.

Velger du å bruke influencere er det viktig at du velger den rette. Temaet må passe til budskapet ditt. Du må også være klar over at det kan være vanskelig å kontrollere nøyaktig hvordan eller hvor du blir omtalt i influencerens kanaler. De har sin egen måte å jobbe på.

Forum

Forumsider som Quora, Reddit eller Stack Overflow er også gode steder å markedsføre et nettsted. Der kan du delta i samtaler med ekte brukere og svare på spørsmål, som er en perfekt mulighet til å vise frem din kunnskap og erfaring. Ved å legge til en lenke i forumet får du også en verdifull ekstern lenke som kan drive ytterligere trafikk til nettstedet ditt.

Kundeanmeldelser

Google er avhengig av ulike signaler for å bestemme hvor godt et nettsted skal rangeres. Et av disse signalene er anmeldelser. Anmeldelser kan sees på som anbefalinger fra Google-brukere. Når en kunde vurderer bedriften din, signaliserer det til Google at bedriften din er en legitim bedrift, at folk har samhandlet med bedriften og at du har noe å tilby. I anmeldelsene beskriver kundene også produktene og tjenestene dine til Google, noe som hjelper søkemotoren med å forstå virksomheten og nettstedet ditt. Jo mer innhold det er knyttet til virksomheten din, jo mer lærer Google om nettstedet ditt, uavhengig av om innholdet består av artikler, anmeldelser eller lignende.

Webanalyse – Overvåk endringer på og utenfor nettstedet

Alle SEO-tiltak som gjøres på og utenfor nettstedet ditt må selvfølgelig spores, måles og analyseres. En SEO-spesialist overvåker konstant endringer i posisjoner, trafikk, nettstedets synlighet, konverterings- og transaksjonsrater, brukeratferd og fluktfrekvenser. Ved å oppdage og forstå alle endringene som skjer på nettstedet og innenfor din nisje, kan SEO-spesialisten raskt svare på endringene som skjer.

Dette betyr at kontinuerlig analyse, A/B-testing og overvåking av endringer forårsaket av oppdateringer er et must for å holde SEO-strategien oppdatert og for å opprettholde jevn vekst.

Søkeresultatene forandres hele tiden, noe som gjør det helt umulig med en formel for SEO som alltid fungerer.

Hvordan gjennomfører du et SEO-prosjekt?

Det første steget er å forstå at Google SEO optimering er et prosjekt bestående av en rekke forbedringsprosesser og forbedringstiltak. Om du ser på SEO som en prosess, kan du erstatte ineffektive ”SEO-dytt” med planlagte tiltak som leder til et mer positivt resultat. Selv om SEO optimering består av kontinuerlig forbedringsarbeid, er det ikke et evig prosjekt. Hvert forbedringstiltak har en begynnelse og en slutt.
Det neste trinnet er å utvikle prosesser for å forbedre nettstedet ditt fra et SEO-perspektiv. Her lister vi noen kriterier for en god SEO-prosess:

 • Mål – Sett klare og målbare mål.
 • Tilnærming – Bryt ned målene til konkrete handlinger.
 • Tidsplan – Lag en klar timeplan med klare tidsfrister.
 • Måling – Mål resultatene av SEO-innsatsen.
 • Ansvar – Oppnevn en prosjektleder og avklar hvem som skal gjøre hva.

Med tydelige SEO-prosesser tilpasset din bedrift øker også sannsynligheten for at tiltakene gjennomføres effektivt. Samtidig reduseres risikoen for at viktige tiltak faller mellom stolene.

Topdogs prosess for SEO optimalisering

I Topdog jobber vi etter en fleksibel SEO-prosess som vi har finpusset opp gjennom årene. Den ser omtrent slik ut:

Topdogs SEO-prosess
Bildet beskriver Topdogs SEO-prosess.

Hvordan måler du et SEO-prosjekt?

Når det gjelder å måle SEO for Google, har mange en tendens til å fokusere utelukkende på måling av konvertering. Det kan gi et forvrengt bilde av prosjektet. Den største økningen i konvertering skjer når du er på toppen av Google. Hvis du flytter fra posisjon 15 til posisjon 10, vil denne forbedringen ikke vises når du måler konvertering. Mål også synlighet, rangering på viktige søkeord og trafikk i løpet av prosjektet. Da får du et mer nyansert bilde av hvordan nettsiden presterer. Du får også løpende tilbakemelding om tiltakene du har gjort.

Hvor mye koster SEO?


Hva er SEO kostnaden for et prosjekt? Prislappen for SEO varierer avhengig av arbeidets art, omfang og kvalitet. Kostnaden avhenger også av arbeidet og prismodellen SEO-byrået bruker. SEO med fastpris SEO på retainer, mens andre jobber på konsulentbasis / timebasis slik vi gjør.

Byråer som jobber på timebasis tar en helhetlig tilnærming til SEO-arbeidet. De setter sammen et SEO-prosjekt med klare mål, strategier og implementeringsprosesser. Siden SEO-byrået har en helhetlig tilnærming til SEO-arbeidet, er den direkte kostnaden vanligvis høyere. Kvaliteten på det som leveres blir også høyere. På sikt kan du derfor tjene mer på å leie inn et byrå på timebasis.

SEO med fastpris fungerer på samme måte som enhver abonnementstjeneste. Du forplikter deg til å betale en viss sum penger i flere måneder uavhengig av resultatene. SEO-byråer som selger SEO-tjenester med fastpris fokuserer vanligvis på off-page-løsninger, som lenker. Problemet med denne arbeidsmodellen er at det ofte mangler klare mål, problemdefinisjoner og løsninger. I praksis er det slik at jo mindre de jobber, jo mer tjener byrået.

Vårt råd er at du i forbindelse med kjøp av SEO-tjenester fokuserer mindre på prisen og mer på hva du ønsker å få ut av samarbeidet. Ønsker du å utføre SEO av høy kvalitet på tvers av store deler av siden? Da passer en SEO-konsulent best. Ønsker du bare å gjøre små off-page endringer? Da kan SEO optimalisering med fastpris fungere for deg. I hovedsak får du det du betaler for.

Hva blir resultatet av en SEO-investering?

Av hvilke grunner bør du gjennomføre SEO for Google og hvilke resultater kan du få?

Mer organisk trafikk til nettstedet ditt

Hvis nettstedet ditt er blant de tre første som vises i søkeresultatene, vil brukerne sannsynligvis klikke seg videre til det, noe som betyr økt trafikk til nettstedet ditt. Noen brukere ser etter et produkt eller en tjeneste som de er klare til å kjøpe på farten, mens andre er i begynnelsen av sin kjøpsreise og trenger informasjon. Uansett hvor brukeren befinner seg på kjøpsreisen, må du svare på søkespørsmålene for at nettstedet ditt skal klatre høyt i søkeresultatene.

Bildet viser hvordan en nettside kan endres hvis SEO for Google er riktig utført. Det øverste diagrammet viser utviklingen av trafikken. Det nederste diagrammet viser antall søkeord der nettstedet nådde topp 10.

Økt salg

En søkemotoroptimalisert og brukervennlig nettside med et variert sortiment, passende priser og en rask og enkel bestillingsprosess vil med stor sannsynlighet konvertere den innkommende trafikken til salg, bestillinger og så videre.

Mersalg og tilbakevendende kunder

En bruker vil lettere huske et søkemotoroptimalisert nettsted med en gjennomtenkt nettstedstruktur og praktiske sider for varer eller tjenester. Det øker også sannsynligheten for at han ønsker å komme tilbake til siden. Dersom brukeren i tillegg er fornøyd med kjøpet sitt, kan du utvikle relasjonen videre ved hjelp av for eksempel CRM-markedsføring. Kunder setter nemlig pris på å motta tilpasset innhold til rett tid. Dette innholdet må være så nøyaktig og profesjonelt som mulig.

Hvor lang tid tar SEO?

Tiden det tar å fullføre et SEO-prosjekt avhenger av hvor mye som skal forbedres, hvilke ressurser som er tilgjengelige og hvilket tempo som kan opprettholdes for å fullføre prosjektet. Hvor lang tid det tar før du kan se effekten av arbeidet ditt varierer fra prosjekt til prosjekt. Her forklarer vi mer detaljert hvor lang tid SEO tar og hvorfor .

Fordeler og ulemper med SEO

Ved hjelp av søkemotoroptimalisering kan nettstedet ditt få mer organisk trafikk fra søkemotorer, som Google. Men søkemotoroptimalisering har, som andre markedsføringstiltak, både fordeler og ulemper.

Hva er SEO fordeler?

 • Det koster ingenting når brukeren klikker og besøker nettsiden. Google tar ikke betalt for organiske klikk. Det motsatte av organisk trafikk er betalt trafikk via Adwords. Da belaster Google per klikk.
 • Brukere har større tillit til det organiske søkeresultatet enn Google Ads. Derfor er konverteringsfrekvensen til det organiske søkeresultatet i gjennomsnitt høyere enn PPC-trafikken.
 • Brukerne søker selv etter produktet, tjenesten eller informasjonen de trenger. Det er dermed ikke nødvendig å «varme dem opp» på samme måte som med reklame. Derfor er konverteringsraten for organisk trafikk høyere enn for annonsering.
 • Fleksibelt utvalg av søkeord. Du bestemmer hvilke søkeord og søkespørsmål nettstedet ditt skal gi svar på og rangeres for i søkeresultatene. Du kan for eksempel jobbe med en ganske lang liste med søkeord og besvare søk knyttet til hvert trinn i kundeanskaffelsestrakten. Du kan utvikle merkekjennskap, skape etterspørsel, motivere til kjøp og jobbe med eksisterende kunder.
 • Den tekniske tilstanden til nettstedet forbedres. For at en nettside skal rangeres høyt må den oppfylle søkemotorenes krav. Når du jobber med søkemotoroptimalisering, må du tilpasse nettstedet ditt til disse kravene ved å øke nettsidens sidehastighet og redusere antall feil som svekker brukeropplevelsen. Jo bedre, raskere, sikrere og mer brukervennlig nettstedet ditt er, jo flere kunder (og søkemotorer) vil elske det.
 • Brukervennligheten på nettstedet forbedres. Søkemotoralgoritmer tar i økende grad hensyn til brukervennlighet når de rangerer nettsteder. I søkemotorens ideelle verden skal brukeren etter ett klikk komme seg fra søkeresultatene til ønsket nettside, og få all nødvendig informasjon der uten å måtte klikke seg rundt på siden. Ved hjelp av SEO for Google kan du oppnå et slikt resultat. Du kan også tilpasse siden til brukernes adferd og ønsker, noe som gjør at antall fornøyde kunder øker.

Hva er SEO ulemper

 • Resultatet er ikke umiddelbart synlig. Google SEO optimalisering omfatter flere faktorer, som teknologi, innhold, lenker og brukergrensesnitt/UX. Det tar tid å forbedre alle disse delene . Avhengig av konkurransenivået i din bransje, kan det ta alt fra fire til tolv måneder før du ser resultater. Med hver forbedring kommer imidlertid nettstedet ditt nærmere og nærmere de ettertraktede topp 10-rangeringene. Resultatet vil da vare og trafikken vil fortsette å øke over tid. Det eneste du trenger å gjøre er å vedlikeholde siden.
 • Utviklingskostnadene for nettstedet er høye. Forbedring av nettstedet ditt skjer i to trinn – planlegging og utførelse. En SEO-spesialist utvikler en plan, mens du og/eller et nettutviklingsteam gjennomfører tiltakene. Både planlegging og gjennomføring tar tid og koster penger. For at du skal investere mest mulig effektivt kan forbedringstiltakene også deles inn i tre prioriterte kategorier – kritiske, viktige og gode å ha.
 • Lav etterspørsel i enkelte bransjer. Antallet søk i din bransje kan være ganske få (antallet kan estimeres ved hjelp av Google Ads, Ahrefs eller Semrush). I så fall er det kanskje ikke hensiktsmessig å investere i et fullverdig SEO-prosjekt. I stedet kan det å øke kunnskapen om produktet eller tjenesten din gjennom andre markedsføringstiltak være mer relevant for akkurat din bransje.
Christian Rudolf

Hej! Jag heter Christian.

Fråga mig vad du vill om SEO!


Ställ en fråga till Christian

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Frågor


L

Byrået mitt ønsker å sette en lang tekst øverst på kategorisidene våre for å rangere bedre i Google. For meg føles det ikke helt greit. Hva er din mening?

Lars Strahlfors

Christian Rudolf

Lars:

Bakgrunn:
Google kaller den typen innhold på kategorisider «sekundært». Det er produktene og lenkene til dem fra kategorisiden som er primære.

Når det er sagt, ville jeg ikke satt det mindre viktige innholdet som det første brukeren ser når de lander på kategorisiden din. Hvis byrået absolutt ønsker å gjøre det, skjul innholdet og la brukeren velge om de vil lese det eller ikke.

Det er Topdogs oppfatning at kategoriinnhold er i ferd med å bli en SEO-metode som lever på lånt tid. Kan du møte brukeren på en god måte og nettstedet ditt fungerer bra teknisk og en god meny, legger svært lite til kategoriteksten

Christian Rudolf

Hvorfor bør du ansette Topdog for SEO?

Vi håper at du har fått et klarere bilde av hva SEO er og hvordan du kan jobbe med SEO-prosessen ved å lese denne artikkelen om SEO. Hvis du føler at du trenger hjelp til å implementere SEO på nettstedet ditt og i organisasjonen din, er Topdog et flott alternativ. I denne videoen forklarer vi hvorfor.

Varför du skall anlita Topdog
 • Hva er SEO❓

  SEO er en prosess hvor du forbedrer teknologi, innhold, eksterne lenker og brukeropplevelse. Dette med sikte på å forbedre rangeringen i Google og få mer trafikk.

 • 🎩 Hvorfor SEO?

  SEO er i det lange løp fortsatt den billigste formen for markedsføring du kan gjøre.

 • 🐣 Hva betyr SEO?

  SEO står for Search Engine Optimization, også kalt søkemotoroptimalisering på norsk.

 • 💰 Hva koster SEO?

  Kostnaden kan variere fra noen titusen kroner opp til flere millioner. Det som styrer kostnadene er dine ambisjoner, nivået på nettstedet ditt og hva du ønsker å oppnå forretningsmessig.

 • ⭐️ Hva står SEO for?

  SEO er engelsk for "Search Engine Optimization", på norsk kalt "søkemotoroptimalisering".

 • 🪤 Hvordan fungerer SEO?

  SEO er i utgangspunktet en forbedringsprosess med klare mål. Det som skal forbedres er innhold, teknologi, brukeropplevelse og eksterne lenker til siden.

 • 🌸 Hva er on-page SEO?

  On-page SEO er forbedringsaktivitetene, som er relatert til selve nettsiden. Det vil si teknologi, innhold og brukeropplevelse.

 • 📄 Hva er en SEO-tekst?

  En SEO-tekst er en tekst som rangerer godt i Google. I dag skriver du ikke for søkemotorer. Du skriver tekster for brukerne av søkemotorene.