Av

Uppdaterad: April 04, 2023

SEO er en business case

Christian Rudolf forteller om hvorfor vi i Topdog anser SEO som en forretningscase, samt hvilke faktorer som er viktige ved gjennomføring av endringsprosjekter.

Videoutskrift: I dag skal vi snakke om at SEO er en forretningscase. Den viktigste faktoren for å drive endring, enhver endring – ikke bare innen SEO, er at kunden, lederen eller ledergruppen vet verdien av endringen som finner sted. Hvis de vet verdien, tar de andre typer beslutninger enn de har tatt historisk, og dermed kan du få et annet utfall.

De må ta avgjørelser angående SEO

Det er også en annen faktor når det kommer til søkemotoroptimalisering . SEO er ikke én ting, det er flere ting; SEO er innhold , teknologi , lenker og brukeropplevelse . Så det er ganske komplekst, det er flere avdelinger involvert. Derfor må ledergrupper eller ledergrupper ta beslutninger angående SEO, ellers kan du aldri få disse avdelingene til å samarbeide, og dermed kan du ikke få det vellykkede resultatet som du ønsker.

Viktige faktorer for å lage din business case

Så for å lage en business case er den viktigste faktoren selvfølgelig verdien . Det er i stor grad det ledergruppen tar beslutninger fra. Den andre faktoren ønsker vi å vite hva risikoene er, slik at den kan verdsette prosjektet riktig. Og for å bringe frem verdi og risiko, og også ressursbruk – verdien kan være negativ hvis det kreves for mange ressurser – må du finne ut:

  • Hva bør gjøres?
  • Hvordan bør det gjøres? Så hva er omstendighetene rundt deg.
  • Hvem skal gjøre det?
  • Når bør det gjøres?

Og slik får du denne business casen sammen. Selskapene som tenker på denne måten kontra å gjøre SEO generelt, er de som ønsker å lykkes. For når man får ledergruppen på banen, tar de nødvendige endringsbeslutninger. Da trenger han eller hun som administrerer SEO – og de ulike avdelingene – egentlig bare ta de avgjørelsene. Og det er slik du klarer å gjøre disse vanskelige endringene og dermed få de resultatene du ønsker, kontra å fikle litt med SEO . Dette er grunnene til at vi mener SEO er en business case, og at business casen er nødvendig for å få til de nødvendige endringene.

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!