Av

Uppdaterad: April 04, 2023

SEO er en unik prosess

Noen selskaper som driver med SEO på egenhånd ser ikke søkemotoroptimalisering som en prosess, men mer som individuelle aktiviteter. Denne nudgingen fører dessverre ikke alltid til det forventede resultatet. Kjenner du deg igjen? Her forklarer Christian hvordan du kan tenke for å lykkes med SEO-prosjektet ditt. Transkribere videoen: Søkemotoroptimalisering er en prosess. Eller rettere sagt, en rekke prosesser som foregår samtidig. Fra tid til annen møter jeg selskaper som sier at vi driver med SEO selv . Det har hendt at jeg har hatt mot til å undersøke hva dette betyr. Du har helt rett, de føler at de gjør dette selv. Det jeg heller opplever er at du "tweaker" litt på nettsiden din fra tid til annen. Du fikser en tittelkode, du publiserer en artikkel. Det kan til og med være en sak i saksbehandlingssystemet for en feil som ble funnet. Men jeg tror ikke dette er en ekte måte å få din egen SEO til å fungere når du gjør det selv. For meg er SEO en prosess, og en prosess krever at:

  1. Du maler. Grunnen til at du måler deg selv er fordi du har mål å oppfylle.
  2. Det er en vei mot disse målene som du kontinuerlig jobber mot. Det er kanskje ikke hver uke, men minst hver måned.

Når du har dette, har du en prosess. Som regel har du også et mer positivt resultat enn om du ikke tenker prosess. Det fine med prosesser er at du faktisk kan gjøre dem selv. Du trenger ikke "små dytt" som jeg nettopp nevnte. For å gjøre SEO slik jeg mener det bør gjøres, tror jeg du bør tenke slik:

  1. Sette et mål. Sett en eller flere KPIer som måler dette målet.
  2. Bryt det ned i handlinger eller prosesser, avhengig av hvordan du ser på det. Hva må vi gjøre for å komme dit? Det er ikke slik at du trenger å ha alle prosesser eller alle handlinger i ordene. Du må bare bygge noen prosesser.
  3. Sett en tidsplan.

Det er først når du har definert dette at du vet hva du går glipp av. Managementkonsulenter kaller det GAP-analyse. Og kan se hva du trenger å kjøpe inn eksternt for å nå disse målene. Jeg forstår at det kanskje ikke er helt lett for deg å tenke slik hvis du er litt over toppen. Du kan for eksempel ha en mer kampanjedrevet tilnærming i organisasjonen din. Ønsker du et lite innblikk i hvordan du løser problemer som dette, kan du bare kontakte meg så kommer jeg innom og lager en prosess for deg som et eksempel på hvordan du gjør det. Takk skal du ha.

Författare

Frida Tverelv