Av

Uppdaterad: November 24, 2022

Google starter talesøk for ekte i Sverige!

For ikke så lenge siden ble det annonsert at Google Assistant ville ha språkstøtte i over 30 land . Et av disse landene er Sverige. På bildet under får du en smakebit på ekte søk fra USA som er relatert til «nær meg». Der kan du lage din egen idé om den nye, spådde atferden og hvor stor den faktisk allerede er. Det betyr at meningsmåling virkelig vil få et løft i Sverige de neste årene.


Så hva betyr stemmesøket?

Vel, hva betyr stemmesøk i tillegg til mer kompleksitet for markedssjefer?

Den enkleste måten å få en idé på er å se hva som for eksempel har skjedd i USA og hvordan amerikanere bruker meningsmåling.

I USA har det utviklet seg en atferd der folk spør «…nær meg», se diagrammet som viser Google Trender nedenfor: Graf over [mer_info_skjema]

Min konklusjon om stemmesøk

Min konklusjon fra dette er at det er innenfor lokale søk vi først ønsker å se atferdsendringer. Allerede i dag utgjør disse søkene omtrent 40 % av alle søk i Google. Stemmesøk ønsker å øke dette ytterligere og vi ønsker å se et ord som beskriver denne adferden – som nok kalles «hyperlokalt søk» og et eksempel på dette er «Frisør nær meg».

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!