Av

Uppdaterad: April 04, 2023

Finsk SEO vs svensk SEO av Jonathan Björkskog

For omtrent en måned siden så jeg en tweet fra Jonathan Björkskog fra Genero om at han ønsket å være i Stockholm på jobb. Jeg var rask og spurte om vi skulle gjøre et videointervju, og Jonathan ville ha det. Dagens tema var finsk SEO, dets forskjeller og likheter med svensk søkemotoroptimalisering . Her har du 7 minutter med SEO å sjekke ut! Finsk SEO vs svensk SEO Transkripsjon av SEO-intervjuet nedenfor: Christian Rudolf : Hei Jonathan. Jonathan Björkskog : Hei. CR : Du er her i Sverige i dag for noen kundemøter. JB : Ja. CR : Så jeg benyttet anledningen til å spørre deg på Twitter om du ville gjøre et videointervju. JB : Vel, det er sant. CR : Og du er smart nok til å gjøre det, så nå sitter vi her. JB : Ja, takk for invitasjonen. CR : Det var litt sånn, og siden du kommer fra Finland er det naturlig at vi snakker litt om finsk SEO i dag. JB : Ja, det passer bra. CR : Finland og Sverige er nesten like. En gang var det det samme. Men når det kommer til SEO, kan det være noen forskjeller. Men først får du presentere deg selv. Hvem er du Jonathan og hvorfor startet du SEO. JB : Ok. Jonathan Björkskog fra Finland, selv om jeg har et helt svensk navn. Finsk-svensk og jeg begynte å bygge nettsider da jeg gikk på ungdomsskolen tidlig på 2000-tallet. Så jeg la merke til at noen nettsteder fikk trafikk fra Google mens andre ikke fikk det, og så jeg begynte å undersøke litt om hvorfor det var slik og finne mønstre, og det var slik jeg begynte. CR : Når begynte du å jobbe profesjonelt med SEO? JB : Det gikk så mange år da jeg jobbet med andre ting og gikk på skole og studerte og så videre. Siden 2009 startet vi Genero sammen med to venner for å drive internettmarkedsføring i Finland, og siden den gang har jeg jobbet fulltid med SEO. CR : Hvor mange av dere er på Genero? JB : Vi er rundt 20 personer. CR : Det er ganske mange. Hva er du god på? JB : Når du spør sånn, handler det selvsagt om digital markedsføring i Finland. CR : Hva tror du er forskjellen mellom svensk SEO og finsk SEO? De er fortsatt forskjellige markeder, selv om de, som sagt, er beslektede. JB : Ja, nei, den største forskjellen er kanskje at i Sverige har mange lenkenettverk og SEO-byråer lenkenettverk her på en helt annen måte enn de har i Finland. Domenemarkedet ble deregulert mye senere i Finland, så det er mye færre gamle domener med styrke og slikt enn i Sverige, og på den måten er det veldig stor forskjell. CR : Link-nettverk er rett og slett ikke en stor sak i Finland. JB : Nei, ikke ennå i alle fall. CR : Men det kan være, kanskje. JB : Du vet aldri. CR : Føler du at det er flere forskjeller? JB : Kjøpere vet hva SEO er , jeg tror at i Sverige mer, at kjøpere er mer modne her. De vet mye mer om SEO, i Finland er det fortsatt en ganske ny bransje. CR : De har kjøpt SEO lenger her enn de har i Finland. JB : Jeg tror det. Jeg kan ikke si det sikkert, men det føles slik. CR : Kanskje affiliatevirksomheten er litt annerledes også, eller…? JB : Ja, den minste i Finland tror jeg. Det er ikke like mange som gjør det, og det er mer plass i søkeresultatene der enn her. CR : Det tyder på at det kan være andre forskjeller også, hvordan ser du på vanskelighetsgraden mellom Sverige og Finland? JB : Ja, det er nok lettere, mye lettere, å rangere i Finland. Det er kanskje et av EUs, hva er det, enklere markeder. Minst konkurransedyktig. Men likevel er det ikke så mange færre enn i Sverige. Sverige er derimot et av de vanskeligere markedene. CR : Ja, i alle fall hvis man måler i forhold til befolkning, tror jeg det er det. Men det er klart at det bare er ti millioner av oss i Sverige, og hva er du i Finland? Seks millioner…? JB : Mellom fem og seks. CR : Hvis man skal inn i Finland og gjøre SEO, har du noen råd om hvordan man skal tenke? Det er fortsatt mange svenske e-handlere som ønsker å bygge en nordisk eller skandinavisk struktur, og at de ønsker å ha virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Danmark. JB : Ja, det la vi også merke til. Hvis vi tenker på tre ting, er det… Fremfor alt er det språket, at finsk er som ingen andre språk som finnes. Så du må finne noen som kan finsk. Det er ikke bare å oversette en svensk tekst til finsk. Det kan gå til en viss grad, men du trenger nok ekte finsk tekst fordi finnen gjennomskuer dette rett og slett. CR : Ja, men det inkluderer… hvis du også skriver titler har du bare en viss mengde tegn og finske ord er litt lengre enn for eksempel svenske ord. JB : Ja, kanskje du kan få et finsk ord til å ta opp en hel tittel. CR : Hvilke andre forskjeller tror du det er, bortsett fra språket, at det er så store forskjeller? JB : Ja, i e-handel, for eksempel, ser jeg en forskjell på betalingsmåter, at man i Finland ofte ønsker å betale med direkte bankbetaling. At du ønsker å taste inn bankkoden din og betale for kjøpet direkte. Fakturaer og kredittkort har ikke like stor andel der, selv om fakturaene blir større og større. CR : Så du må ha en annen type betalingsløsning, kanskje du kjører mer Klarna? Med deg kan du gjøre denne direkte betalingen, den er mye viktigere. Eller du lykkes ikke: JB : Ja, du trenger sannsynligvis direkte betaling i en finsk nettbutikk nesten. Selv om Klarna er veldig godt kjent i Finland også. CR : Og noe annet du vil at folk skal tenke på? JB : Vel, i Finland: alt du gjør ønsker å ha en større effekt. Skriver du egne produkttekster og kategoritekster i Finland vil det ha større effekt fordi det er så få som gjør det. En enkel ting du gjør vil påvirke mer i Finland enn i Sverige. Det samme gjelder med lenker, at siden andelen lenker er færre i hele bransjen, vil en lenke ha større innflytelse enn den gjør i Sverige. Det samme, at hvis du skriver et godt produkt, påvirker det rangeringen relativt mer enn det ville gjort i Sverige. CR : Ja, det virker fornuftig. Jeg vil takke deg for at du tok deg tid til å komme hit og gjøre dette korte intervjuet. Hvis de ønsker å få tak i deg, hva er den enkleste måten å få tak i deg på? JB : Den enkleste måten å få tak i meg på er…vel, du kan google meg eller du kan sjekke vår Genero.fi-side for kontaktinformasjon. Vi ønsker å lansere en svensk side etter hvert, men den er ikke ute ennå. CR : Eller klikk på lenken til Genero som jeg legger under denne videoen. JB : Ja, det fungerer også. CR : Takk Jonathan. JB : Takk selv. Koselig!

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!