Av

Uppdaterad: November 24, 2022

De nye børsnoterte e-handlerne og deres SEO

For de av dere som ikke vet, er det for tiden et snøskred av nye e-handlere som nylig har gått på børs eller er i ferd med å gå på børs. For meg er det et tegn på at e-handel er i ferd med å gå inn i en ny fase. Børsnoteringer gjør at det kommer mye mer penger inn i bransjen og at menneskene bak selskapene blir nestere og dermed kan påvirke «narrativet» i næringslivet i større grad. Hovedfaktoren bak all e-handel er Google. Dette er fordi det har blitt så billig og enkelt å nå Google-brukere på kjøpstidspunktet. Derfor er det interessant å se disse nye e-handlerne gjennom SEO-briller. SEO er en hjørnestein som trengs i disse selskapene for å muliggjøre mer stabile og bedre marginer i det lange løp.

Hvorfor ser jeg verden gjennom Google og SEO?

For mange fremstår mitt fokus på Google og SEO som en ekstremt snever måte å se nettet på, og det stemmer faktisk. Samtidig er denne trangheten faktisk den bredeste trangheten som finnes. I Sverige gjøres det et sted mellom 50-100 millioner søk hver dag. Av disse fører 30-50 % til et klikk (litt avhengig av hvilken måling du leser). I tillegg går over 25 % av alle mediekjøp i Sverige gjennom en Google-server. Google hadde 182 milliarder dollar i omsetning i 2020 , en vekst på 15 % til tross for at deres absolutt største segment, reiseliv, nettopp forsvant. Google internett ditt. Her forklarer vi SEO hvis du trenger å oppdatere deg selv Men dette er ikke det viktigste for meg. AdWords er ikke Googles produkt, men bare en fin spinoff. Googles hovedprodukt er navigasjon (dvs. søkeresultater) og når du forstår dette kan du forstå internett og også få et nytt perspektiv på selskapene som opererer i dette viktige universet. Hvor mange som klikker på et organisk søkeresultat i Google Bildekilde Organisk trafikk fra Google er den største trafikkdriveren på internett. På vanlig svensk betyr det at svenske Google sender 15-30 millioner klikk via organiske søkeresultater hver dag. Fra dette perspektivet fremstår alle svenske medier, Amazon og Facebook som en liten detalj. Dermed kan SEO sees på som et filter for å forstå e-handelsselskaper gjennom. Å kunne tiltrekke seg mye organisk søketrafikk betyr å sikre at selskapets marginer er på akseptable nivåer og ikke svinger for mye. Dette er fordi SEO er en langsiktig investering og ikke en kostnad. I SEO betaler du for suksess på forhånd. Hvilke av de nye selskapene har gjort denne investeringen og hvilke har gjort det med suksess? Gikk de glipp av noe?

Hvordan presterer de nye e-handlerne når det gjelder SEO?

Jeg har valgt å begrense meg og kun undersøke Sverige i min SEO-analyse . Dels fordi det er tidkrevende å sitte og studere sider rundt om i verden, men også fordi Sverige gir en god forståelse av det generelle SEO-nivået. Siden selskapene er svenske, har nesten alle begynt å drive med SEO i Sverige og drifte en teknisk plattform i andre land. For de av dere som ikke vet, er SEO for e-handel først og fremst teknisk SEO. Dataene du ser er delvis det som kalles synlighet – det vil si en type indeks for å estimere hvor godt et nettsted presterer i Google. Denne indeksen består av rangeringer på søkeord, søkevolum på disse søkeordene og ulike typer estimater av klikkrater fra Google for disse søkeordene. Jeg har også lagt til rangfordeling, det vil si hvor mye av søkeorddatabasen det spesifikke nettstedet rangerer blant topp tre eller topp ti.

Tiår

Desenio synlighet på svenske Google Som du kan se, har Desenio hatt ulike typer problemer i mer enn to år. Googles oppdateringer er godt synlige i det nederste diagrammet, som gjenspeiler antall ord i Desenio på toppen av svenske Google. Hoppene frem og tilbake er ganske vanlige, og de skjer når Google reverserer deler av oppdateringen. Desenio er dessverre i en nedadgående spiral og har tydeligvis problemer med SEO, eller så driver de ikke med SEO i det hele tatt.

Revolusjonsløp

Revolutionrace organisk synlighet i Google Revolutionrace viser samme type oppførsel som Desenio. Hver oppdatering skaper problemer for dem. Men med tillegg av at det har skjedd noe positivt i 2021. Om det er en trendendring eller bare en tilfeldig hendelse i dataene gjenstår å se. Revoution er dessverre i en nedadgående trend og har problemer med SEO, eller ingen SEO i det hele tatt.

Linas Matkasse

Linas dagligvarepose SEO Linas Matkasse er ikke vesentlig forskjellig fra Desenio eller Revolutionrace. Men i tillegg til det, fra et SEO-perspektiv, er det sannsynligvis en mindre vellykket migrering til et nytt nettsted (hvis noen lesere vet, vennligst gi oss beskjed i en kommentar). Linas Matkasse er dessverre i en nedadgående spiral og har problemer med sin SEO, eller gjør ingen SEO. Den mislykkede migreringen tyder også på at de mangler intern kompetanse eller har brukt feil konsulent.

Na-kd

Na-kd SEO Na-kd deg på rett spor. Det er ikke veldig synlig, men i 2019 lanserte de sannsynligvis en ny side og en ny sidestruktur som Google verdsetter mye mer enn den forrige. Forhåpentligvis skyldes økningen fortsatt SEO-arbeid. Nedenfor er et diagram fra den nye nettstedstrukturen, og du kan se at denne hendelsen markerer starten på den positive SEO-reisen oppover (hvis noen lesere vet hvem som har bygget den, vennligst legg igjen en kommentar og fortell oss det). Det er sannsynlig at Na-kd har en lang periode med økende utsikter fremover, selv om det kan komme tilbakeslag. Det er imidlertid alltid visse risikoer som må håndteres. Se nedenfor: Na-kd ny nettside SEO I løpet av det siste året har Na-kd vært i søkelyset for deres influencer-innsats. Et interessant aspekt ved deres influencer-investering er at lenkeprofilen deres vokser og dermed bidrar til forbedret rangering og trafikk. Na-kd-lenkeprofil Det er selvfølgelig bra, men ikke uten problemer. Grunnen til dette er at det i henhold til svensk markedsføringslovgivning skal være en tydelig reklame for betalt innhold. Problemet med dette er at tukling med koblingsdiagrammet deres med kjøpt innhold er et brudd på Googles TOS. Sponsormerket gjør det enkelt for Google å finne denne forbrytelsen og en dag gjøre noe med disse koblingene. Det er derfor en sannsynlig ukjent risiko for Na-kds fremtidige eiere i balansen som er av stor betydning.

Rugvista Group

Dette selskapet eier to e-handelssider. Hvis noen lesere vet det, vennligst legg igjen en kommentar og fortell historien om Rugvista, men jeg mistenker at det var en form for fusjon eller oppkjøp. Rye Vista ryevista SEO Her kan du se et selskap som har gjort vellykket SEO i løpet av sin levetid. I siste oppdatering fikk de et mindre tilbakeslag. Det er ikke rart eller alarmerende. Det er sannsynlig at selv etter denne oppdateringen dominerer den i sitt segment. De nye aksjonærene kan føle en viss trygghet for at dette selskapet har SEO-ekspertise og vet hvordan det skal brukes. Det er imidlertid visse risikoer i balansen (se nedenfor) som de nye aksjonærene bør være oppmerksomme på. Teppe Vista teppe vista SEO Carpetvista er litt mindre vellykket. Det kan selvsagt skyldes uflaks, men det kan også skyldes en intern prioritering mellom sidenes SEO – det vil si at Carpetvisa skal rangere under Rugvista. Hvis det siste er ditt tilfelle, har Rugvista en SEO-innsikt som er godt over gjennomsnittet i Sverige. De har en taktikk for å blokkere søkeresultatene og sørge for at de utøver mye kontroll over egne og konkurrenters distribusjonskostnader. Nemlig "Se etter et zerosumspällige når som helst (rull for å peke til for forklaring). I dette søkeresultatet kan du se hvordan Rugvista eier de organiske søkeresultatene for "orientalske tepper" (en av deres viktigste søkeord): orientalske tepper Som jeg skrev kan dette være et tegn på SEO-glans, men i SEO er det ikke uvanlig at djevelen sitter i detaljene. Når du velger en slik SEO-strategi , kan du også få problemer. I Google er det noe som heter «associate filter» og det er et filter for å sikre mer diversifiserte søkeresultater. Historisk sett har det vært for vanlig for nettredaktører å prøve å sette mer enn ett av nettstedene sine på verdifulle søkeord (derav navnet ). Google har derfor bygget filtre for å sikre at denne måten å manipulere på blir vanskeligere. Som du kan se på kategorisiden for "orientalske tepper", er Carpetvista.se og Rugvista.se veldig like. I tillegg brukes den samme søkeordanalysen når du bygger nettstedet. Antall forskjeller i ordene de rangerer for er mindre enn 1 % i datasettet Ahrefs bruker. Skalerbar, men tok sannsynligvis en risiko de ikke var klar over. Til deres forsvar har de fortsatt ikke utløst filteret.

Pierce

Pierce eier flere sider og her har jeg studert de to som jeg synes er de viktigste: 24mx og XLmoto. 24MX.se xlmoto seo Xlmoto.se xlmoto seo Som du ser har de investert i SEO for XLmoto og 24MX over tid. Imidlertid var det sannsynligvis en migrering i 2020, og den nye plattformen ser ikke ut til å fungere like bra som den forrige (hvis noen som leser vet mer, vennligst legg igjen en kommentar). Du kan se at nedgangen starter omtrent samtidig for disse to nettstedene, siden de sannsynligvis ble migrert samtidig. Jeg tror det er mulig å informere Pierces nye aksjonærer om at de jobber med SEO, men at det er noen problemer i den tekniske prosessen. Dette fordi det har gått lang tid uten at problemene er tatt tak i.

Hvor er alle disse e-handlerne allerede perfekte når det kommer til SEO?

Hvis SEO er så viktig for disse e-forhandlerne: hvorfor har de ennå ikke sørget for en god prosess internt i disse selskapene? Generelt avhenger det av tre aspekter:

  1. Ledelsen har ingen innsikt i hva SEO kan gi.
  2. De med innsikt føler en viss usikkerhet om hvorvidt den økonomiske verdien kan utledes av søkemotoroptimalisering .
  3. For de fleste bedrifter er det en kompleks prosess å få SEO til å fungere.

På grunn av den høye kompleksiteten og behovet for at et SEO-prosjekt skal spenne over flere avdelinger internt, må bedriftens SEO starte der. Hvis dette ikke gjøres, påvirkes de fleste problemene vi ser ovenfor.

Hva er kompleksiteten til SEO for svenske selskaper?

SEO er komplekst fordi det aldri er én aktivitet, men flere: Innsikt: I dette tilfellet betyr innsikt at eksterne konsulenter eller din egen organisasjon har problemer med å forklare den økonomiske fordelen med SEO. Du trenger ganske enkelt å bygge enforventet økonomisk forbedring basert på søkeordanalysen som ble gjort. Teknisk plattform: Hva må gjøres med den tekniske plattformen slik at den støtter plassering av innholdet i e-handleren, det vil si produkter, på toppen av Google Content: Google er først og fremst en tekstsøkemotor og tekst er nødvendig selv om e-handlers primære innhold er artikkeldatabasen. I de fleste tilfeller er innholdet ditt et "problem" angående skalerbarhet. For eksempel: vi har 800 kategorier og 4000 filtre. Hvordan legger vi effektivt til innhold til disse? Brukeropplevelse: Det er komplisert å holde oversikt over utdelinger fra Google og at design/innhold/teknologi støtter dette, da det påvirker alle faktorene ovenfor. Lenker: Ingen av nettstedene ovenfor trenger flere lenker. Noen har også prosesser/strategier for dette (f.eks. Na-kd). Det kan imidlertid hende du trenger prosesser for å sikre at all den ekstra oppmerksomheten en børsnotering genererer, blir konvertert til lenker.

E-handlerne mangler SEO-prosesser

For å få alle disse prosessene til å fungere kreves det en tydelig prosess som er basert på beslutninger fra ledelsen, tydelig planlegging og en tydelig gjennomføringsprosess. Denne prosessen skal konvertere selskapets ressurser til rangering, deretter til trafikk og til slutt til konvertering. De fleste selskapene ovenfor har ikke den interne kompetansen som kreves for å håndtere dette. I stedet feiler du, eller har problemer med å oppnå ønskede resultater og får dermed en mer forutsigbar og effektiv virksomhet. Et byrå som Topdog kan bringe ordet og ordet til disse selskapene

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!