Av

Uppdaterad: November 24, 2022

Dataene som Google viser, blir bare bedre

Grafen nedenfor viser bruksfrekvensen av Google på mobil. Den viktige informasjonen i grafen er at Googles superbrukere (de som Google +75 ganger per måned, på mobil) blir flere og flere. På 3 år har denne gruppen økt fra 15,3 % til 19,9 %. Det er en økning på nesten 30 %. I lekmannstermer betyr dette at flere og flere blir mer og mer avhengige av Google. Det er ikke bare et monopol som gjør Google vellykket, Internett-brukere tror at Googles søketjenester blir bedre og bedre. Det stopper ikke ved 19,9% heller. Sjekker vi om 3 år blir det betydelig bedre. Denne økningen er ingen tilfeldighet.

Hvem kan utfordre Google i søk?

Google har selvfølgelig mange fordeler å stole på, men det er nok disse dataene som er vanskeligst å konkurrere med. Dette betyr at Googles produkt, søk og navigasjon, stadig blir mye bedre. [mer_info_skjema]

Hvordan forbedrer Google tjenesten?

I denne videoen, ca 13 minutter, viser Paul Haahr, Search Quality, hvordan de tenker Datakilde: Jumpshot

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!