Av

Uppdaterad: November 24, 2022

Bytt til Topdog

https://topdog.wistia.com/medias/fu4kpyos3i TRANSKRIPSJON | HANDEL OM TOPDOG
Handel om hvordan det er å jobbe sammen med Topdog i et SEO-prosjekt SEO kan deles inn i fire områder , kan du si. Det handler om innhold, lenker, teknologi og som et overordnet paraplyområde; Brukererfaring.

Hva er SEO for Tradera?

For Tradera handler SEO mye om teknisk SEO . Derfor var det veldig viktig for meg da jeg skulle starte SEO-arbeidet her i Tradera at vi kunne samarbeide med en partner som alle i bedriften, teknikere så vel som ikke-teknikere, kunne ha stor tillit til, [more_info_schema]

Hva er din SEO-utfordring?

Den største utfordringen for oss i forhold til å jobbe med SEO vil jeg fortelle deg, er å skape forståelse i hele organisasjonen for at SEO-arbeid tar tid før det gir resultater og effekt på totalen. Topdog har absolutt vært til stor hjelp ved at vi har kontinuerlig koordinering og også oppfølgingsmøter og introduksjonsmøter før vi starter med hvert prosjekt. Verden rundt deg er i stadig endring – konkurransen øker og Google oppdaterer hele tiden, så det sier seg selv at arbeid med SEO alltid skal være i bakgrunnen. For oss er SEO veldig teknisk orientert og skal gjennomføres med suksess i et teknisk prosjekt – og sikkert også mange andre typer prosjekter, men det er stort sett den typen jeg har erfaring med og har jobbet med i det siste – så jeg synes det er ekstremt viktig at alle forstår hvorfor noe bør gjøres og også kanskje har litt bakgrunn om hvordan det fungerer generelt. Jeg synes Topdog har gjort en god jobb der for å få oss alle til å forstå, både teknikere og ikke-teknikere, hvordan og hvorfor noe bør gjøres.

Fordelen med Topdog SEO?

Den konkrete fordelen Tradera har hatt fra Topdog har vært at vi har klart å definere våre problemområder sammen, den tekniske siden av organisasjonen har forstått hvorfor ting skal gjøres og vi har sammen med Topdog kommet frem til hvordan ting skal være. ferdig Og gjennom det hele har vi som organisasjon hatt stor tillit til Topdog og vi har virkelig følt at det er en partner som vi kan anbefale til andre store sider.

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!