Av

Uppdaterad: April 04, 2023

Anders Sjöberg om Topdog

https://topdog.wistia.com/medias/9p1h81b7me TRANSKRIPT | Anders Sjöberg , tidligere Svedea
Anders Sjöberg, tidligere e-handelssjef i Svedea om sin erfaring med å drive et SEO-prosjekt med Topdog. Jeg heter Anders Sjöberg og har jobbet med markedsføring i ca 20 år, hvorav de siste 10 årene har vært veldig sterkt fokusert på digital markedsføring.

Tre faktorer for vellykket SEO

Jeg tenker at man som beslutningstaker når det kommer til SEO først og fremst må forstå at det tar tid. Du må også forstå at du ikke kjøper Google-optimalisering fra kilden – du kan ikke kjøpe en bok med SEO, noe jeg har møtt ganske mange som tror. Du må også forstå at hvis du velger å jobbe med SEO-markedsföring , gjør du det både langsiktig, men også helhjertet. Min erfaring sier meg at det er vanskelig å jobbe litt med SEO , det er nesten litt som å være litt gravid – det går liksom ikke med mindre man må gjøre det målrettet, langsiktig og fullt ut. I alle fall, hvis du ønsker å få resultater, her er min erfaring. [mer_info_skjema]

SEO må være forankret i hele organisasjonen

Angående disse parameterne har jeg jobbet med Topdog, og jeg synes Topdog leverte veldig bra. Hvorfor tror jeg det? Ja, for jeg tenker at dersom du skal jobbe med et langsiktig perspektiv krever det at du som oppdragsgiver av SEO også kan forankre dette på flere områder i organisasjonen. Og det er dit jeg tror mange vil. Det er ikke nok at én person er overbevist om at det er slik vi skal jobbe, men den personen må også kunne forklare, overbevise og vinne over sine interessenter, de som skal finansiere dette og også ansatte rundt – for hvis man lykkes med SEO-arbeid , det krever mye blod, svette og tårer internt. Og så tenker jeg at man som leverandør av SEO må kunne hjelpe denne hovedpersonen til å vinne over interessenter, finansfolk og ansatte i organisasjonen. Det er her jeg synes (vel kanskje) at Topdog skiller seg ut fra andre leverandører, at man forstår at kunden også har folk rundt seg som må vinnes og overbevises – ikke bare én gang, men minn dem flere ganger i løpet av denne prosessen lang- terminprosjekt.

Hard og mange fakta om SEO-prosjektet

Det er finansfolk og interessenter og de vil gjerne ha klare numeriske mål; Hvordan vil dette påvirke virksomheten vår , hva betyr det egentlig i kroner og øre? Ansatte, de som skal gjøre jobben, ønsker i stedet å vite hva det betyr i hverdagen, hvor mye tid som må settes av for å kunne levere innenfor rammen av SEO-prosjektet. Og der tenker jeg at man som leverandør må kunne levere til begge sider. Dels gjennom harde fakta med furu når det gjelder måloppnåelser slik at man kan øremerke budsjettet som kreves for å gjøre jobbene på en god måte og dels med litt mykere verdier på den andre siden for å få med seg de i organisasjonen som faktisk har å gjøre dette og forklarer hva det betyr og hvordan det vil påvirke hverdagen deres. Og jeg synes at Topdog har gjort en kjempejobb med både å gi oss disse harde tallene i form av en business case og også oppmuntret, ansporet og oppmuntret menneskene i organisasjonen som må gjøre jobben.

Hvor raskt kan du se resultater med SEO?

Jeg tror dette er et konkret eksempel på hvor raskt resultatene av SEO kommer . Ja, du kan se noen raske resultater, men de langsiktige resultatene og de langsiktige resultatene vil komme ganske sent i et prosjekt. Som oppdragsgiver er det en stor fordel om du får hjelp av din leverandør til å vise dette til de som er med på å finansiere det hele. Både på visse kortsiktige gevinster men også på kursen mot det langsiktige målet – altså hvor skal vi og i hvilken grad av måloppfyllelse vi har nådd. Og husker også viktigheten av å fortsette å løpe for å nå det langsiktige målet. Det virker på meg som at Topdog var flink til å ha den forståelsen og fremfor alt også levere rundt den.

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!