Av

Uppdaterad: April 04, 2023

7 innsikter du trenger for å lykkes med SEO

I løpet av mine år som aktiv SEO-spesialist har jeg ofte fått spørsmålet: Hvordan lykkes du med søkemotoroptimalisering ? For å forstå hvordan vellykket SEO ser ut, må vi se på SEO som noe mer enn «bare en måte å rangere høyere på». I denne artikkelen deler jeg syv innsikter og tips som kan hjelpe deg med å lykkes med SEO . En vanlig misforståelse er at vellykket søkeoptimalisering kun handler om å skape godt innhold og bygge linker. Innhold og lenker er viktig, men det handler minst like mye om tekniske løsninger, brukeropplevelse, effektive SEO-prosesser og selve organisasjonen.

1. Ledelsen tar beslutninger om vellykkede SEO-prosjekter

"Innsikt fra ledelsen skaper endring i organisasjonen som fører til mer trafikk fra Google." – Christian Rudolph

Den første innsikten for å lykkes med SEO er at ledelsen står bak beslutningen og er drivkraften . Søkemotoroptimalisering er vanskelig fra et forretningsperspektiv og derfor kreves det at ledelsen tar en beslutning om at organisasjonen skal jobbe med optimalisering i Google. Det hjelper om ledelsen ser SEO som en business case slik at verdien av prosjektet er tatt med i kalkylen. På denne måten kan prosjektets risiko veies og tilstrekkelige ressurser avsettes. Det er ikke uvanlig at de ulike delene av et SEO-prosjekt – innhold, lenkebygging, teknologi og brukeropplevelse – faller innenfor ulike ansvarsområder i bedriften. Konsekvensen er at de ulike delene ikke er koordinert i det hele tatt eller at koordineringen er mangelfull. Noen ganger savner bragder noen av disse viktige aspektene fullstendig. For å oppnå suksess med søkemotoroptimalisering er det ikke nok å jobbe fra ett eller to aspekter ved SEO. Alle de fire «komponentene» skal være med, og da skal hele virksomheten inn i prosjektet. I videoen under snakker Christian mer om innsikt og rollen ledelse spiller for SEO-prosjektets suksess.

2. Du kan utnevne en SEO-ansvarlig

For at din SEO skal lykkes og ting ikke faller igjennom, må du utpeke en person som er ansvarlig for bedriftens søkemotoroptimalisering. Med en SEO-ansvarlig kan kolleger og andre deler av organisasjonen justere sine prioriteringer basert på SEO-sjefens prioritering og planlegging. Det er sannsynlig at også eksterne parter er involvert. Vanligvis er dette et SEO-byrå, digitalbyrå eller webbyrå, avhengig av hvilke ressurser du har internt. Eksterne ressurser kan drive prosjektet eller være en del av gjennomføringen. Uansett trenger du en person i bedriften som «eier» oppgaven med å jobbe med SEO og kan fungere som kontaktpunkt eller koordinator . I videoen under snakker Christian mer om viktigheten av å ha en SEO-ansvarlig.

3. For å lykkes trenger du en SEO-prosess

Bedrifter kan sees på som en serie prosesser som samhandler med hverandre for å skape verdi for kunden – og til syvende og sist for virksomheten selv. Dette er også tilfellet med SEO. For å lykkes er det viktig å se søkemotoroptimalisering som en felles prosess mellom alle deltakerne i SEO-prosjektet . Hvis en slik prosess mangler, er det verken struktur eller noe å sikte på, og da blir det heller ingen resultater. Konkret handler SEO-prosesser om

  • planlegge prosjektet
  • allokere ressurser
  • bestemme hvordan dere vil jobbe sammen / koordinering
  • avklare hvordan man måler resultatene av SEO.

Tips! Les mer om SEO som en unik prosess .

4. Planlegg og bestem hvordan alle skal jobbe sammen i SEO-prosjektet

Det er spesielt viktig å sørge for at du har en god plan for at søkeoptimaliseringen skal bli en suksess. Når flere personer og avdelinger er involvert, må alle aktiviteter planlegges nøye . Dette er rollen til SEO-sjefen. Definer en prosess sammen og sørg for at den støtter planlegging. På dette stadiet kan det også være greit å tenke over hvilke problemer som kan oppstå under reisen og hvilke ressurser hver etappe vil kreve. En vanlig feil som hindrer mange i å lykkes med SEO er at ressursene som tildeles ikke er tilstrekkelige i forhold til målene du har satt deg. Planlegging inkluderer også å bestemme hvordan alle involverte skal samarbeide og hvilke rutiner som finnes for koordinering og oppfølging . Dette involverer både egen organisasjon og eventuelle eksterne samarbeidspartnere.

5. Stol på deg godt, kontroller deg bedre

Et SEO-prosjekt består av mange detaljer. For å lykkes med Googles søkemotoroptimalisering, må du sjekke alle disse detaljene etter hvert som de utgis. For eksempel er det vanlig at en teknisk oppdatering fører til at andre ting går i stykker på nettsiden. Dette på grunn av manglende QA-prosesser i teknologiavdelingen eller i digitalbyrået. Uten kontroll risikerer du feil når noe går galt og må justeres. Denne innsikten handler om å definere hvordan kontrollen skal gjøres, av hvem og når . Gjør du det er du godt rustet til å gjennomføre og nå målet med prosjektet.

6. SEO må måles

"Det som blir målt blir administrert." – Peter Drucker

Mange tror at SEO er vanskelig fordi det kan oppleves som stort og diffust. Bedriftens ressurser og arbeidstid skal konverteres til rangeringer, trafikk og til slutt konvertering – det vil si salg. Det er en kompleks prosess som må måles . Målingen er nødvendig dels for å forstå hvilken endring som oppnås, dels for å overtale organisasjonen til å implementere disse endringene for å optimere søket i Google. Så mål, mål og mål alt du gjør innen søkemotoroptimalisering og sannsynligheten for suksess øker.

7. Bruk tilbakemelding for å forbedre SEO-prosessen din

Det er ikke enkelt å få SEO til å fungere i praksis. Prosessen er definert, ansvarlig person utnevnes, prosjektet planlegges og alle vet hvem som gjør hva. Men det er ikke før søkemotoroptimaliseringsprosjektet når bedriftens side at man ser hvordan maskineriet fungerer. Derfor trenger SEO-sjefen en metode for å samle tilbakemeldinger. Det handler om å finne ut hva deltakerne tenker, hva de har gjort og hvilke problemer de opplever . I tillegg handler det om å måle hva som skjer i Google. Med alle disse dataene er det lettere å forbedre og gjøre prosessen mer effektiv. Deltakerne i SEO-prosjektet vil nok gjerne lære mye om hvordan deres eget segment de jobber i fungerer, hvordan Google fungerer og hvordan organisasjonen presterer. Til syvende og sist – hva får SEO til å fungere. Denne kunnskapen finnes ofte i forbindelse med å sette teori ut i praksis og at de ulike delene av prosjektet gjennomføres etter hverandre. Her er det viktig at ansvarlig samler og bruker den nye kunnskapen for å lykkes med SEO. All denne innsikten er viktig for å kunne forbedre og optimalisere prosessen.

Et par avsluttende tanker om å lykkes med SEO

Det er ingen tvil om at søkemotoroptimalisering er komplekst. Kompleks, men ikke umulig. Den består av flere ulike deler og mange detaljer. Men for å lykkes med SEO og få det til å fungere, er det viktig å innse at det egentlig ikke handler om alle disse detaljene. Det viktige er hvordan organisasjonen selv presterer og hvordan den klarer å implementere SEO-prosjektet i sin helhet.

Få Topdog videos & SEO-kunskap direkt i din mailbox!

Få Topdog videos & SEO-kunskap direkt i din mailbox!

Vi på Topdog delar med oss av våra kunskaper inom SEO i videoform. Exempel på detta är denna videon där du får lära dig vad VD:ar och manegment team behöver veta för att fatta bra beslut avseende SEO!

Anmäl dig här för fler videos!

Transkripsjon av video nummer én: "Hva er din viktigste faktor for SEO-suksess?" Hva er den viktigste faktoren for å lykkes med SEO-optimalisering? Jeg vil påstå at det er ledelsen i virksomheter som har lov til å ta en informert beslutning om de skal lykkes med søkemotoroptimalisering . Så hva er en informert beslutning? Vel, det er ganske enkelt – Hva må gjøres, når skal det gjøres, hvordan skal det gjøres, av hvem skal det gjøres og hva er risikoene i prosjektet? Når ledelsen vet svaret på disse spørsmålene, kan de ta en informert beslutning. Hvorfor er det så viktig for ledelsen å ta en informert beslutning om søkemotoroptimalisering? Vel det avhenger av hvilken SEO du er . Vi definerer SEO som teknologi, innhold, lenker til nettsiden og en positiv brukeropplevelse . Og så hører man at det er forskjellige avdelinger i bedriften som håndterer disse tingene. Og i nesten alle svenske virksomheter synes de ulike avdelingene det er vanskelig å samarbeide på en koordinert måte med hverandre. Dette er også grunnen til at ledelsen bør ta denne innsiktsfulle beslutningen. Når ledelsen tar denne innsiktsfulle beslutningen, øker det dramatisk sannsynligheten for at de ulike avdelingene kan samarbeide om dette prosjektet og dermed oppnå stor suksess innen SEO. Transkripsjon av video nummer to: «Den viktigste faktoren for SEO suksess» Forrige uke snakket vi om den viktigste faktoren for SEO suksess. Du husker kanskje – det var innsikt. I dag skal vi snakke om den nest viktigste faktoren, den nest viktigste faktoren. Og det handler om at noen i organisasjonen din er ansvarlig for SEO. Den personen skal ha ros når SEO-en går bra, og når SEO-en går dårlig, bør du ha en konstruktiv samtale og diskutere hva som har gått galt. Dette ansvaret er ekstremt viktig – det er bare når denne personen vil begynne å sørge for at ting fungerer. Det betyr at du heller ikke kan sette ut dette ansvaret til en konsulent, fordi konsulenten faktisk aldri kan være ansvarlig selv om du måtte ønske det. Konsulenten kan hjelpe deg med dette ansvaret. Søkemotorkonsulentens jobb er vanligvis å fortelle deg hva som må gjøres, i hvilken rekkefølge og at det er gjort riktig – men ansvaret faller alltid på noen i din organisasjon. Det er selskapene som innser dette som lykkes, ikke fordi du har noen å skylde på når ting ikke går bra, men fordi du kan ha en reell diskusjon om hvorfor det går bra eller hvorfor det går dårlig slik at du kan gå videre til neste nivå. Derfor er ditt ansvar viktig for å lykkes med din SEO.

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!