Av

Uppdaterad: November 24, 2022

Et glimt av morgendagens svenske mediemarked

Mediemarkedet er i rask endring i Sverige. Digital transformasjon av bedrifter er et av de hotte stikkordene for 2015 og dette gjelder i høyeste grad mediebedrifter. Dessverre betyr denne transformasjonen at situasjonen for de svenske medieselskapene blir verre. Mye verre.

Google står for 50 % av den digitale kaken i USA

IAB, sammen med PwC, ga ut sin kvartalsrapport om det digitale annonsemarkedet i USA. Oppsummert står det at søk utgjør omtrent 50 % av det digitale markedet i USA, hvis du legger til inntektene for mobilsøk og desktopsøk sammen. Ja, du leste riktig, 50%! Hvis du, som leser mediekjøpet ditt, sannsynligvis IKKE vet det? igjen du i det tallet i hverdagen. Dette er fordi Googles andel av mediemarkedet i Sverige er rundt mer beskjedne 20-25 % av den digitale mediekaken. Legg til bilde online-advertising-usa Bildekilde

Svensk mediemarked oppsummert

Ifølge IRM er prognosen for omsetning på det svenske mediemarkedet i 2015 32,5 milliarder SEK . Av dette kan ca 14 milliarder hentes fra digital annonsering . I 2016 forventes den digitale kaken å vokse til 16 milliarder SEK. Hvor mye Google Sveriges omsetning er innhyllet i uklarhet. Min gjetning er at de i 2015 ønsker en omsetning på drøyt 4 milliarder SEK. Google ønsket dermed å eie rundt 30 % av den digitale kaken i Sverige. I 2014 hadde de en omsetning på ca SEK 3,3 milliarder.

Fremtiden for mediemarkedets nåværende aktører ser mørk ut

Hvis vi bruker amerikanske data til å forutsi hva som vil skje her i Sverige, bør Google ha en omsetning på 7 milliarder SEK i år, og neste år bør de omsette for 8 milliarder SEK. Det er heller ikke overraskende at digital markedsføring i fremtiden vil utgjøre 75 % av hele mediekaken. I det øyeblikket så Google i Sverige en trekning på 12 milliarder SEK, det vil si omtrent 3 ganger større enn i dag. Dette er selvsagt et furuutslipp. Kanskje Google Sverige ikke når disse nivåene. Men vi vet at Google har mye høyere vekst enn resten av markedet, og selv en forsiktig antakelse om at Google ønsker å omsette for 8 milliarder i Sverige i fremtiden gjør at det svenske mediekartet vil bli dramatisk tegnet om. Det meste av økningen på fire milliarder svenske kroner kommer ikke gjennom vekst i markedet som sådan. Mediebransjen generelt har det problemet at den vokser mindre enn BNP . Nei, pengene skal først og fremst tas fra omsetningen til svenske medieselskaper. For å sette denne veksten på 4 milliarder svenske kroner for Google i forhold til noe, kan det slås fast at Aftonbladet ønsker å ha en omsetning på i underkant av 2 milliarder svenske kroner i 2015 (print og digitalt samlet) og Svenska Dagbladet ca. SEK 900 millioner (trykt og digitalt). ). Mange av de svenske medieselskapene vil omsette betydelig mindre om 5-10 år, når Google er ferdig med dem. Det er også sannsynlig at noen av dem ikke vil overleve. Konsekvensene vil være ødeleggende for det svenske mediemarkedet. Google ønsker å tappe markedet for flere milliarder hvert år (og de ønsker å bli sendt til Irland for lavere skatter). Tusenvis av journalister ønsker å stå uten jobb (og medieselgere også). Det blir mindre ressurser til undersøkende journalistikk (og mindre søppel også). Et annet aspekt er at et mindre mediemarked betyr økt betydning for offentlig tjeneste. Konsekvensene av et mye større Google tilsvarer et systemsjokk for hele det svenske mediemarkedet, og eksemplene jeg nevner for deg er bare noen få av mange. Konsekvensene for hele økosystemet rundt media er også store. Hvor mange tradisjonelle byråer har i dag tung ekspertise innen SEO, SEM, FB-annonsering og analyse? Veldig få. Hvor mange mediekonsulenter over 40 har omfattende kompetanse på de ovennevnte områdene? Veldig få!

Fremtiden er ikke bare dyster

Dette er en dystopisk kronikk. For det meste av mediemarkedet betyr disse endringene smerte, men de betyr også at mange nye muligheter åpner seg i et forrykende tempo. De gamle selskapene har en ryggsekk å bære og det er åpenbart at de ikke klarer å skifte i det tempoet som trengs. Alle mediekjøpere vil trenge ulike typer bistand for å løse sine nåværende og fremtidige problemer med Google (og FB). Mange nye medieprodukter som ennå ikke eksisterer ønsker å bli bedre og mer effektive ved å bruke Google og FB i leveransen. Mediemarkedet vil være interessant for folk med entreprenørånd.

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!