Av

Uppdaterad: April 04, 2023

Markedsplan

En markedsplan er nødvendig for at du skal få et klart og strukturert bilde av bedriftens markedsføring i nær fremtid. Dette gjør det enklere å planlegge, gjennomføre og overvåke markedsaktiviteter.

Hva er en markedsføringsplan?

En markedsplan eller markedsplan som det også kalles er et slags kart over markedsføringen som virksomheten skal gjøre i nær fremtid. Den forteller deg hvordan du vil markedsføre tjenestene eller produktene dine. Planen kan dekke det neste året eller noen år framover. Markedsplanen er en del av forretningsplanen der den fyller en viktig funksjon.

Hvorfor er en markedsplan nødvendig?

Markedsplaner er nødvendige for at bedriften skal vite hvordan og på hvilken måte den skal rette sin markedsføring. Her er noen av hovedgrunnene til å planlegge markedsføringsaktivitetene:

 • Få et helhetsbilde av bedriftens markedsføring – hvordan den ser ut akkurat nå og hva som ligger foran deg.
 • Du reduserer risikoen for å glemme noe viktig hvis du oppsummerer alt på en oversiktlig måte.
 • Få en mulighet for tilbakemelding ved å gå tilbake til markedsplanen og sammenligne det du gjorde med det du planla.
 • En markedsplan gir deg og dine ansatte bedre forutsetninger for å bli kjent med og forstå bedriftens markedsføring.
 • Det er en måte å prioritere de viktigste aktivitetene fremfor de mindre viktige.

Hva er en markedsføringsplan?

Hvorfor brukes markedsplaner?

Markedsplanen inneholder hvordan virksomheten ser på markedet. Den brukes til å definere en markedsføringsstrategi, inkludert hvem målgruppen er og hvordan man best kan nå dem. Planen kan også brukes til å analysere hvordan forholdene ser ut for bedriftens produkter eller tjenester sammenlignet med konkurrentenes. En markedsføringsplan brukes ofte for å bekrefte:

 • Hvilken målgruppe du har og hva målgruppen gjerne vil se mer av.
 • Formålet med produktene eller tjenestene som selskapet har.
 • Posisjoneringen av selskapet og hvordan det ser ut for andre selskaper.

Det er gjennom en sterk markedsføringsplan du kan generere kundeverdi og i sin tur nye kunder.

Hva bør inkluderes i en markedsføringsplan?

En markedsplan inneholder ulike deler som hjelper bedriften å forstå sin markedssituasjon, planlegge, gjennomføre og følge opp markedsaktivitetene. Spesifikt er følgende deler vanligvis inkludert:

 • Kort virksomhetsbeskrivelse – forretningsidé, selskapets langsiktige mål og strategi
 • Dagssituasjon og situasjonsanalyse – markedssituasjon i Sverige og eventuelt i utlandet, konkurrenter
 • Mål og mål med markedsføringen – hva skal oppnås, hvem er målgruppen?
 • Strategi og handlingsplan – hvordan nå målene, type aktiviteter, tidsplanlegging
 • Oppfølging – når og hvordan resultatet skal følges opp

Hvordan lager du en markedsføringsplan?

Det er mulig å skrive en god markedsføringsplan i 5 eller 6 ganske enkle trinn. Du bestemmer nøyaktig hvordan det skal se ut, avhengig av hva som passer din virksomhet. Her er noen punkter du kan bruke som eksempel eller mal.

1. Beskriv dagens situasjon

En markedsplan er ikke en forretningsplan, men det er likevel greit å starte med å kort beskrive bedriftens tjenester eller produkter. Den lar deg definere fordelene mot konkurrentene. Bruk gjerne en SWOT-analyse for å strukturere bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Med en sånn i ryggen kan det være lettere å planlegge hva som skal til i markedsføringen. Hva er bedriftens identitet og hvordan ønsker du at kundene skal oppfatte bedriftens produkter eller tjenester? Er du en bedrift med raske leveranser, god kundeservice, produkter av høy kvalitet eller selger du lavprisvarer? Denne informasjonen er nødvendig for å inkluderes for senere å utforme markedsføringen. I beskrivelsen av dagens situasjon er det også greit å beskrive konkurrentenes situasjon på markedet . Hva er fordelene og ulempene med deres produkter eller tjenester? Formålet med markedsføring er å prøve å forklare kundene hvorfor de bør velge din bedrift. Derfor er det viktig å forstå hvordan du skiller deg fra konkurrentene.

2. Mål og mål for markedsføringen

Markedsføring betyr ofte forskjellige ting for ulike selskaper. Hvorfor vil du markedsføre selskapet? Hva er hensikten og hvilke mål har du med markedsføringsplanen din? Mål og målsettinger er ofte knyttet til fasen bedriften er i. Markedsføring for en startup kan for eksempel være motivert av et ønske om å vokse så raskt som mulig og nå et stort antall nye kunder. En større og mer moden virksomhet kan i stedet fokusere på å bygge dypere relasjoner til sine kunder, bygge tillit og legge grunnlaget for langsiktige kundekontakter. Kanskje er det noen nye produkter markedsføringen bør fokusere på. Ønsker du å øke merkevarebevisstheten blant forbrukerne eller er målet ditt å selge så mye som mulig umiddelbart etter at en annonse vises? Det er nok et eksempel på hva du kan definere i markedsplanen.

3. Tenk på målgruppen din

Når du har gjort det klart for deg selv hva dine markedsføringsmål er, er det lurt å tenke over hvilke kunder du ønsker å nå. Det hjelper å forestille seg en eller flere kategorier av "typiske" kunder. Hva jobber de med? Hvilken utdanning har de? Hva er deres interesser, verdier og kjøpsatferd? Er du utadvendt eller innadvendt? Ved å svare på slike spørsmål blir det mye lettere å lage konkrete forslag i markedsplanen.

4. Aktivitetsplan

En markedsplan er bare bra hvis den lar seg gjennomføre. For at det skal fungere, må du spesifisere nøyaktig hva som må gjøres for å nå målene . En slags overordnet aktivitetsplan. Du kan starte fra:

 • Hvilke kanaler bør vi bruke for markedsføring?
 • Hva er vårt budskap?

Kanaler kan for eksempel være:

 • Bransjeblader
 • Dagsaviser
 • Google Ads
 • Sosiale medier
 • Google (organisk / SEO)
 • Telemarketing
 • Direkte reklame

På dette stadiet bør budskapet være bredere, ikke tekstene som skal publiseres.

5. Skisser en tidsplan og budsjett

For at markedsplanen skal være mer enn bare et fint dokument, er det viktig å lage en slags timeplan og sette et budsjett for aktivitetene. Setter du en frist for en aktivitet, er sannsynligheten for at den faktisk blir gjennomført mye større enn om den står oppført som «to do» på en liste. Vær realistisk når du planlegger tidsforpliktelsen. Tiden din er for knapp, enten blir den ikke ferdig eller så blir den bare halvstekt. Budsjettet er også viktig. Markedsföring krever penger og ressurser, så sørg for at du har et godt markedsbudsjett. Samtidig må den heller ikke være uforholdsmessig stor eller så stor at andre operasjoner rammes.

6. Evaluer markedsføringsplanen din

Etter en stund er det greit å gå tilbake til markedsplanen og evaluere aktivitetene du har gjennomført. Kryss av for hva du har gjort i henhold til planen og hva du kunne ha gjort annerledes til slutt. Var det noe du ikke hadde tid til eller skjønte under turen at det ikke var greit å gjøre? Merk den og revider planen for kommende periode slik at den samsvarer med forholdene i virksomheten og er basert på virkeligheten. På dette stadiet skjønner du hvor viktig det er at markedsplanen er så konkret som mulig. Da er det ikke bare lettere å implementere det – det er også mye lettere å evaluere resultatet i etterkant. Tips – Almi har en enkel mal for markedsføringsplan i form av en PDF som du kan laste ned og fylle ut hvis du vil komme raskt i gang. Du finner den her .

Hva er forskjellen mellom en forretningsplan og en markedsplan?

Forskjellen mellom en forretningsplan og en markedsplan er at forretningsplanen omhandler hele virksomheten, mens markedsplanen kun omhandler hvordan selskapet skal gjøre sin markedsføring. Markedsplanen kan være en del av forretningsplanen. Forretningsplanen kan fokusere mer på å beskrive prestasjonen, forretningsideen, kunder, investorer, muligheter og utfordringer. Markedsplanen er mer fokusert på hvordan virksomheten operasjonelt skal nå ut med sitt budskap i ulike kanaler på markedet.

SEO-strategi – en del av markedsføringsplanen din

Flere og flere selskaper innser fordelene ved å gjøre søkemotoroptimalisering (SEO) til en del av en bredere markedsføringsplan. Ved å vises på Google og andre søkemotorer kan selskapet få tilgang til en verdifull strøm av besøkende. I tillegg samhandler ofte ulike markedsføringskanaler med hverandre. En investering i bedriftens SEO kan gi en bedre ROI på din annonsering og omvendt.

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!