Av

Uppdaterad: April 04, 2023

Kommunikasjon

Hva er din kommunikasjon?

Kommunikasjon innebærer utveksling av informasjon med sikte på å oppnå forståelse. I kommunikasjonsprosessen blir meldinger eller informasjon kodet av en avsender som videresender informasjonen til en mottaker som igjen dekoder informasjonen for å gi et svar til avsenderen. Informasjonen formidles enten via en kanal eller et kommunikasjonsmedium. Et kommunikasjonsmedium er enten bilde, tekst, tale eller lyd – alle nødvendige midler for vellykket kommunikasjon. Den vanligste formen for kommunikasjon er imidlertid gjennom ord, i muntlig eller skriftlig form. I de fleste tilfeller, når kommunikasjon foregår, kreves det at både avsender og mottaker har overlappende kommunikasjonsevner, for eksempel et felles språk. Kommunikasjon er det sterkeste verktøyet for å lykkes med å samarbeide og forstå hverandre. Både avsender og mottaker må, for at forståelse skal oppstå, ha en evne til å lytte og en evne til å kommunisere. I dag er vi i en eller annen form for konstant kommunikasjon med omverdenen – via digitalisering og sosiale medier, som har brakt folk nærmere og økt forståelse for omverdenen.

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!