Av

Uppdaterad: April 04, 2023

Hva er livstidsverdi (LTV)?

I den mest grunnleggende forstand viser livstidsverdi (LTV) hvor mye en kunde er verdt. Med denne verdien kan du finne ut hvor mye ressurser du bør bruke på kundeanskaffelse og oppbevaring for å oppnå maksimal lønnsomhet. Livstidsverdi Livstidsverdi, også kalt kundelevetidsverdi, er også en måte å estimere den gjennomsnittlige inntekten en kunde ønsker å generere for virksomheten din i løpet av sin "levetid" . Livstidsverdi ser utover den individuelle transaksjonen og fokuserer i stedet på det totale beløpet kunden ønsker å bruke med deg i løpet av sin "levetid".

Hvorfor er det viktig for deg å vite livstidsverdien til kundene dine?

Kundens levetidsverdi er en viktig beregning fordi den representerer det maksimale beløpet du kan bruke på å skaffe og behandle nye kunder. På denne måten er det en verdi du kan ta utgangspunkt i når du skal ta ulike økonomiske beslutninger vedrørende for eksempel markedsføring, søkemotoroptimalisering og annen ressursallokering. Hvis du kun fokuserer på inntektene som en kunde genererer ved hvert enkelt kjøp eller besøk, er det en risiko for at du tar feil strategisk avgjørelse når det kommer til for eksempel markedsføring og SEO . Faktisk kan markedsføringskampanjen eller SEO-investeringen faktisk føre til et lønnsomt langsiktig forhold med økt kundelojalitet , selv om det på kort sikt ser ut til at investeringen er forgjeves.

LTV fører til verdifull innsikt

Ved å beregne levetidsverdien til kunder kan du få verdifull innsikt som hjelper deg å drive virksomheten din mer effektivt og lønnsomt . Livstidsverdi kan for eksempel:

  • hjelpe deg med å bestemme verdien av konverteringsmålene dine.
  • fortelle deg når en kunde blir lønnsom.
  • gi deg en indikasjon på om du fikk de mest lønnsomme kundene.
  • klok når du utfører ulike markedsførings- og SEO-aktiviteter.
  • vise hvilke markedsaktiviteter du bør fokusere på i forhold til hvor kunden befinner seg i salgsområdet.
  • vis om du har et optimalt budsjett for kundeanskaffelse.
  • vis hvor mye du bør sette av for å beholde kundene dine.
  • hjelpe deg med å beregne hvor lang tid det vil ta å få tilbake investeringen du gjorde for å få en ny kunde.

Livstidsverdi i konverteringsoptimalisering

Livstidsverdi er spesielt nyttig i konverteringsoptimalisering da den kan brukes til å bestemme hvilke mål du skal fokusere på. Ved å beregne levetidsverdien til en kunde, kan du tilordne en verdi til hver konvertering i salgstrakten. På denne måten kan du få et mer nøyaktig bilde av hver konvertering i forhold til kundens LTV enn om du kun starter fra første konvertering. Denne metoden gjør det dermed enklere for deg å lage et nøyaktig markedsføringsbudsjett og få kundene til å flytte dit du ønsker.

Beregn levetidsverdi – trinn for trinn

Trinn 1 – beregne gjennomsnittlig inntekt per kunde Netto omsetning (i valgt periode) / gjennomsnittlig antall kunder (i samme periode) Trinn 2 – beregne bruttofortjeneste per kunde Gjennomsnittlig omsetning per kunde x gjennomsnittlig bruttomargin. Trinn 3 – beregn månedlig churn rate (kundeomsetning) Hensikten med å beregne churn rate er å finne ut hvor mange prosent (prosent) av kundene du mistet i løpet av perioden. Antall kunder tapt / ((antall kunder ved begynnelsen av måneden + antall kunder ved slutten av måneden) / 2) Hvis du har begrensede historiske data, kan du konvertere din månedlige churn rate til årlig churn ved å bruke følgende formel. 1 – (1 – månedlig churn rate)^12 Trinn 4 – beregne gjennomsnittlig kundelevetid (antall år) 1 / årlig churn rate i desimalform Trinn 5 – beregne levetidsverdi Gjennomsnittlig bruttofortjeneste per kunde og år x gjennomsnittlig kundelevetid (år) ) ) ) Beregn nettoverdien av et stativ gjennom hele levetiden. Livstidsverdi – gjennomsnittlig kostnad ved å skaffe en ny kunde

Författare

Frida Tverelv