Av

Uppdaterad: April 04, 2023

Hva er HTTP?

HTTP er en kommunikasjonsprotokoll som brukes til å laste nettsider på Internett via World Wide Web (WWW). Ved hjelp av HTTP kan datamaskinen, smarttelefonen, nettbrettet eller annen enhet kommunisere med servere slik at nettleseren din kan lese innholdet fra forskjellige nettsider.

Hva betyr HTTP?

HTTP står for HyperText Transfer Protocol. Vi kan dele det ned i dets komponenter:

 • Hypertekst: En tekst som har såkalte hyperlenker (eller rett og slett "lenker") som forbinder teksten med andre tekster. Den vanligste bruken av hypertekster er på World Wide Web, men de brukes også blant annet på intranett.
 • Overføring: Ordet overføring i HTTP indikerer at det handler om å sende og motta informasjon.
 • Protokoll: En protokoll er en slags avtale mellom to eller flere enheter om hvordan kommunikasjon skal foregå. For at HTTP skal fungere må det være regler og det er det "protokollen" i navnet refererer til.

Når brukes HTTP?

HTTP brukes når en nettleser (HTTP-klient) trenger å hente innhold fra en webserver. Vanligvis dreier dette seg om HTML-filer og bilder, men det kan også dreie seg om andre typer filer, for eksempel video- eller zip-filer. Hele World Wide Web består av denne typen nettverkskommunikasjon (samt den nyere protokollen HTTPS – se nedenfor). HTTP kontrollerer hvordan data hentes og sendes mellom nettsider og servere rundt om i verden. Du kan si at HTTP fungerer som en slags sender mellom datamaskinen din og serveren som har informasjonen du leter etter – en slags mellomledd.

Hvem bruker HTTP?

Når HTTP brukes er det alltid to parter; en klient og en server:

 • Klienten er vanligvis en nettleser, for eksempel Safari, Chrome, Microsoft Edge eller Firefox.
 • HTTP-server er programvare som ligger på en webserver. Denne webserveren kan igjen inneholde en eller flere nettsider, for eksempel gjennom webhotell, VPS eller dedikert server.

Hvordan brukes HTTP?

Her er hvordan klient og server bruker HTTP trinn for trinn:

 1. Du, brukeren, skriver inn en nettadresse i adressefeltet eller klikker på en lenke i nettleseren din.
 2. Klienten (nettleseren) sender en HTTP-forespørsel til en HTTP-server.
 3. HTTP-serveren mottar forespørselen.
 4. Serveren behandler forespørselen.
 5. Serveren sender deretter tilbake et HTTP-svar til klienten (nettleseren).
 6. Klienten (nettleseren) mottar svaret og viser innholdet på skjermen.

Faktisk fungerer HTTP gjennom forskjellige typer forespørsler:

 • GET: Klienten ber serveren sende en bestemt fil, for eksempel en HTML-side eller et bilde. Dette er den vanligste HTTP-kommandoen.
 • HODE: Klienten ber serveren fortelle mer om innholdet uten å sende det over.
 • POST: Klienten ber serveren lagre visse opplysninger, for eksempel i forbindelse med opplasting av en fil eller når et skjema sendes inn.
 • PUT: Klienten laster opp en fil til serveren. Serveren kan avvise forespørselen.
 • SLETT: Klienten ber serveren om å slette en fil. Nesten aldri brukt.
 • SPOR: Klienten ber serveren sende tilbake forespørselen. Kan brukes til å sjekke om en tredjepart har tuklet med den opprinnelige forespørselen.
 • ALTERNATIVER: Viser en liste over alle serverens HTTP-kommandoer.
 • CONNECT: Konverterer forespørselen til en TCP/IP-tunnel, for eksempel for å aktivere SSL/HTTPS.
 • PATCH: En måte å delvis erstatte innholdet i en fil på serveren.

Visste du at alle HTTP-servere kun kan støtte GET og HEAD?

HTTP-statuskoder

Når en klient gjør en forespørsel via HTTP, svarer webserveren alltid med en statuskode slik at nettleseren (klienten) vet hva som gjelder. HTTP-statuskodene kan grupperes i fem kategorier:

 • 1xx: Serveren har mottatt meldingen.
 • 2xx: Serveren har mottatt meldingen og godtatt forespørselen.
 • 3xx: Serveren omdirigerer forespørselen. Dette kalles også en omdirigering.
 • 4xx: Feil relatert til klienten.
 • 5xx: Feil relatert til serveren.

Hver type statuskode er spesifisert mer detaljert med et eksakt nummer. Her er noen av de vanligste HTTP-statuskodene:

 • 200: Serveren har godtatt HTTP-forespørselen fra klienten.
 • 301: Serveren har omdirigert forespørselen permanent til en annen adresse (URI). Denne koden kan for eksempel brukes dersom et blogginnlegg har endret adresse internt på nettsiden. Det fungerer også for å omdirigere trafikk til en annen server.
 • 404: Serveren kunne ikke finne siden som klienten ba om.
 • 503: Vanlig feilmelding når serveren ikke kan svare på forespørselen fra klienten. Dette kan for eksempel skje hvis serverens ressurser ikke er nok til å håndtere de innkommende forespørslene.

HTTPS erstatter HTTP

I dag bruker flere og flere nettsteder HTTPS i stedet for HTTP . Grunnen er at HTTPS er mye sikrere enn HTTP ved at den bruker kryptering av overføringen via SSL. Dette gjøres for å beskytte informasjonen som sendes slik at uautoriserte tredjeparter ikke får tilgang til den. Google har også sagt at sider rangerer høyere med HTTPS enn med HTTP. Sikkerheten til de besøkende og nettsidens muligheter for å rangere bedre i Google er derfor to gode argumenter for å bruke HTTPS i stedet for HTTP. Du kan gjenkjenne nettsteder som bruker HTTPS i stedet for HTTP ved tilstedeværelsen av en hengelås i adressefeltet til nettleseren.

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!