Av

Uppdaterad: April 04, 2023

Hva er en SWOT-analyse?

SWOT står for Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats – styrker, svakheter, muligheter og trusler på svensk. Det er en planleggingshjelp og en tilnærming for å konkretisere hva som trengs for å utvikle en virksomhet. SWOT kan også brukes av foreninger og enkeltpersoner.

Hva betyr SWOT-analyse?

Akronymet SWOT er engelsk for:

 • Styrker: Styrker
 • Svakheter: Svakheter
 • Muligheter: Muligheter
 • Trusler: Trusler

SWOT – en måte å nå målene på

En av hovedhensiktene med å gjøre en SWOT-analyse er å identifisere hvilke faktorer som står i veien for å nå fastsatte mål. Med en ganske enkel gest lager du et kart over styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det innebærer ofte å teste seg selv og mange ulike faktorer. Når du eller din organisasjon har gjort en SWOT-analyse, er det lettere å finne ut hva som må til for å ta neste steg og utvikle seg. Sjarmen med en SWOT-analyse er at den er relativt enkel å gjøre. Men papir og penn og noen minutters idédugnad vil raskt gi deg et ganske klart bilde av hvordan situasjonen ser ut. Du kan selvfølgelig også gjøre en mye mer dyptgående SWOT-analyse. Interessant nok vet ingen egentlig hvem som oppfant denne analysemetoden. Managementkonsulent Albert S. Humphrey har vært nevnt, men selv har han ikke hevdet forfatterskap.

Hvordan gjør du en SWOT-analyse?

Når du gjør en SWOT-analyse starter du med å tegne opp de fire analyseområdene. Det kan se slik ut: SWOT-analyse Dette er utgangspunktet for en SWOT-analyse. Ved å fylle ut hver av de fire SWOT-boksene får du et klart bilde av situasjonen. Kilde: Xhienne , CC BY-SA 2.5 Eller slik: Enkel SWOT-analyse Et annet eksempel på hvordan en SWOT-analysemal kan se ut. Kilde: Syassine , CC BY-SA 3.0 . Et tips er å være så spesifikk som mulig. Presenter eksisterende eksempler i stedet for å generalisere. Ellers blir resultatet også stort sett bare generaliseringer. Bruker du SWOT i en organisasjon kan det være greit å ha diskusjoner både på individ- og gruppenivå. Etter hvert som du kommer opp med ulike styrker, svakheter, muligheter og trusler, fyller du dem inn i skissen. Her er et eksempel på hva du kan se etter når du gjør en SWOT-analyse: S – Styrker:

 • Ting selskapet gjør bra
 • Egenskaper som skiller selskapet fra konkurrentene
 • Kunnskapsrikt personale
 • Varige driftsmidler

W – Svakheter:

 • Ting selskapet mangler
 • Ting konkurrentene gjør bedre
 • Ressursbegrensninger
 • Uklare salgsforslag

O – Muligheter:

 • Mulig merket som ikke har lagt merke til bedriftens produkter/tjenester ennå
 • Få konkurrenter i ens område
 • Nye behov for bedriftens produkter/tjenester
 • Presse/media ta hensyn til prestasjonen din

T – Trusler:

 • Nye konkurrenter
 • Endring av lovverket
 • Negativ presse/media

Analyser resultatet

Når du har lagt inn alle styrker, svakheter, muligheter og trusler i SWOT-malen din, er det på tide å analysere resultatene. Det er ikke umulig at du får ideer allerede når du legger inn alle aspektene i SWOT-malen din. Det neste trinnet er å behandle dataene. De to linjene i SWOT-analysen står for:

 • Interne faktorer: Styrker og svakheter knyttet til organisasjonen.
 • Ytre faktorer: Muligheter og trusler som finnes i miljøet.

De to kolonnene i SWOT-analysen står for:

 • Fordelaktige faktorer: Styrker og evner som kan hjelpe virksomheten med å nå sine mål.
 • Skadelige faktorer: Svakheter og trusler som kan hindre virksomheten i å nå sine mål.

Du kan ta utgangspunkt i SWOT-analysen din og bruke den som grunnlag for videre diskusjon. Selv om SWOT-analysen i seg selv gir en god oversikt, sier den ikke noe om hvilke prioriteringer som må gjøres. Det er også en risiko for å feilvurdere tidsaspektet med SWOT fordi både organisasjonen og miljøet er i konstant endring. Ønsker du å få enda mer ut av SWOT-analysen din, kan du bruke en såkalt hybridanalyse. Det betyr at du kombinerer SWOT med en annen analysemetode, for eksempel for å bestemme prioriteringene.

Hvem bruker SWOT-analyse?

SWOT er et planleggingshjelpemiddel som kan brukes til å ta beslutninger i nesten alle typer sammenhenger der det er et sluttmål. En SWOT-modell brukes for eksempel i:

 • Virksomhet
 • Foreninger
 • stater
 • Kommuner
 • Landsbyer
 • Ikke-statlige organisasjoner (NGOer)
 • Markedsføring
 • Miljøarbeid
 • Av enkeltpersoner / for personlige formål

Hvordan gjøre SWOT-analyse i SEO

SWOT kan være nyttig i SEO. Arbeidet med SEO består av mange deler. Med en SWOT-analyse for SEO kan du identifisere prosjektets ulike styrker og svakheter samt hvilke trusler og muligheter som finnes. SEO og digital markedsføring handler om mye mer enn «bart» innhold og lenker. Ved hjelp av en SWOT for SEO kan du lage et klart bilde av hvordan prosjektet ditt er i forhold til konkurrentene og hva du må investere i for å forbedre rangeringen. En SWOT-analyse for SEO kan se slik ut, for eksempel: S – Styrker:

 • Nettstedet har et sterkt merkenavn (i motsetning til et generisk navn)
 • Sterk og naturlig lenkeprofil
 • Mange følgere på sosiale medier
 • Innhold på nettstedet som allerede får en del kvalitetstrafikk

W – Svakheter:

 • Mange viktige søkeord mangler i det eksisterende innholdet på nettsiden
 • Trafikken konverterer dårlig
 • Følgerne på sosiale medier deler sjelden det som publiseres
 • Ingen markedsføringsplan som inkluderer SEO

O – Muligheter:

 • På side SEO har aldri blitt gjort – relativt enkel handling
 • Noen sider konverterer bedre enn andre – analyse!
 • Nettsiden berører et område hvor det er enkelt å skrive lesbart innhold
 • Lite konkurranse om noen relevante søkeord med høyt søkevolum
 • Hold et minikurs hvor forfattere kan lære det grunnleggende innen SEO

T – Trusler:

 • Mange konkurrerende nettsteder med en sterk lenkeprofil
 • Konkurrerende nettsteder har svært uttømmende innhold
 • Algoritmeoppdateringer fra Google
Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!