Av

Uppdaterad: April 04, 2023

Hva er din posisjonering?

Posisjonering er en markedsførings- og salgsstrategi som tar sikte på å lede forbrukere til å velge et bestemt merke fremfor konkurrenter. Godt utført posisjonering gir merkevaren en unik posisjon på markedet. Det kan rettferdiggjøre høyere priser, skape kundelojalitet og føre til flere tilbakevendende kunder.

Definisjon – hva betyr posisjonering?

Definisjonen på posisjonering er at bedrifter og organisasjoner skaper en særstilling i forbrukernes hode . Målet er å få dem til å velge et bestemt produkt eller merke. Posisjonering betyr med andre ord å finne et gap i markedet og fylle det.

Posisjonering og markedsføring

Posisjonering er en viktig del av selskapets markedsføring . Selve arbeidet med posisjoneringen tar utgangspunkt i kundenes perspektiv. Tenk over det – på mange områder er det mange alternativer for kundene å velge mellom. Hva får dem egentlig til å velge et bestemt merke eller produkt? Posisjonering handler om at kundene skal kunne identifisere bedriften og dens tilbud, for på en eller annen måte å skille seg ut fra konkurrentene. Derfor er posisjoneringen din viktig for markedsføringen. Ved hjelp av posisjonering kan virksomheten påvirke kjøpsatferden til forbrukerne. Det kan være avgjørende for hvordan merket står på markedet. Posisjon ionisering Posisjonering handler om å identifisere hva kundene ønsker og hva bedriften kan tilby i tillegg til hva konkurrentene tilbyr. Selskapet kan da posisjonere seg der. Kilde: feedough.com[HW1]

Posisjon ionisering strategi

Det er viktig å legge en posisjoneringsstrategi. I posisjoneringsstrategien bestemmer bedriften hvilken posisjon bedriftens produkter eller tjenester skal ha. Ved å lage en posisjoneringsstrategi har bedriften mulighet til å styre tilbudet slik at det er i tråd med sine øvrige strategiske mål. Det er selvsagt mulig å hoppe over strategisk posisjonering, men dette fører ofte til uønskede resultater. Når en bedrift ikke utformer en posisjoneringsstrategi, vil en posisjonering unektelig fortsatt finne sted fordi kundene alltid danner seg en oppfatning av bedriften. Dessverre er posisjonering uten posisjoneringsstrategi sjelden i tråd med selskapets ønsker.

Stillingen ioniseringsarbeid

Det er mange måter å utføre posisjoneringsarbeidet på. I bunn og grunn handler det om å skape kundeverdi . Kundene må forstå hvorfor selskapets produkter eller tjenester er bedre enn konkurrentene. Til å begynne med kan selskapet identifisere mulige forskjeller i kundeverdi. Hvordan skiller selskapets tilbud seg fra konkurrentene? Forskjellene kan fremheves som fordeler og salgsargumenter. Eksempler på kundeverdi som selskapet kan identifisere:

  • Lavere priser enn konkurrentene.
  • Flere fordeler til samme pris sammenlignet med konkurrentene.
  • Noe konkurrentene ikke kan tilby.

Når virksomheten har kartlagt sine konkurransefortrinn, er det på tide å velge en rekke av disse. For det er sjeldent mulig å kommunisere alle fordelene på en effektiv måte. Når bedriften har valgt ut en rekke konkurransefortrinn, er neste steg å formidle disse til markedet gjennom markedsføring og i andre kontakter med kunder. Bedriften må selvfølgelig også kunne leve opp til den posisjoneringen den har bygget opp i hodet til kundene for at den skal være bærekraftig på lang sikt.

Markedsposisjoner – skaff deg en posisjon i markedet

Det er ikke sjelden at det mest kjente merket også er det med størst markedsandel. Det kan selvfølgelig være litt som kyllingen og egget. Var det posisjoneringen som førte til en større markedsandel? Eller kjenner folk selskapet så godt bare fordi det er størst? Ofte er det et samspill. Uansett: markedsposisjonering er veldig viktig for hvordan kunder og potensielle kunder oppfatter selskapet og dets produkter. En godt gjennomført posisjonering fører nesten alltid til en sterkere posisjon i markedet. Det er to typer posisjonering som selskapet må unngå:

  • Underposisjonering: Selskapets kommunikasjon er uklar. Forbrukerne forstår ikke selskapets posisjon.
  • Overposisjonering: Bedriften er for streng i sin posisjonering, noe som gjør at forbrukerne har et for snevert syn på tilbudet.

Eksempel på posisjonering

Det er mange eksempler på god posisjonering å hente inspirasjon fra. Her er noen måter å posisjonere selskapet på:

  • Stil: Det er mulig å hentyde til stil og livsstil i stedet for konkrete produktfordeler. Vanlig i motebransjen, men også for posisjonering av drinker, biler med mer.
  • Problemløser: En virksomhet kan posisjonere seg selv og sine produkter som en løsning på problemene og utfordringene kunden har. Dette er en vanlig posisjoneringsstrategi.
  • Stort merke: En måte å posisjonere deg selv ved å skape et stort merke som dekker flere forskjellige produkter. Her kan vi for eksempel tenke på mange matprodusenter.
  • Egenskaper: Fokuser på en eller noen få spesielle egenskaper ved produktet. Det kan for eksempel være et mobilkamera med ekstra høy oppløsning eller en elbil med lang rekkevidde.
  • Enkelhet: Fremhever selskapets tilbud som enklere og mer greie enn konkurrentenes.

Posisjonering og SEO

I dag søker de fleste av oss etter informasjon om produkter og selskaper på nett. Det starter vanligvis med et Google-søk. Derfor er det viktig at posisjoneringen bedriften har valgt også er synlig i Google . Les mer om hvordan søkemotoroptimalisering fungerer her : For det første skal bedriften og bedriftens produkter være synlige på søkeordene og søkeordene som kundene søker etter. Dette krever blant annet at selskapets posisjonering gjenspeiles i innholdet på selskapets nettside . Selskapets innholdsmarkedsföring skal gjennomsyres av den valgte posisjoneringen. Samtidig er det ikke nok å rangere godt. Resultatene som vises bør vises på en måte som er i samsvar med bedriftens posisjonering. Det kan du påvirke ved å skrive en god tittel og metabeskrivelse blant annet.

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!