Av

Uppdaterad: November 24, 2022

Differensiering

Differensiering betyr å skille deg fra konkurrentene dine på en måte som skaper en følelse av verdi hos kundene.

Hva er din differensiering?

Differensiering betyr å skape en forskjell innenfor noe som tidligere var ensartet. I markedsføring er definisjonen av differensiering når en virksomhet velger å skille seg ut fra sine konkurrenter for å skape en følelse av verdi hos kjøperen.

Formål med differensiering

Hensikten med differensiering er å skille seg ut fra andre selskaper for å oppnå et konkurransefortrinn ved å appellere til kundene. Det handler om å skille seg ut fra mengden på en eller annen måte. Et felles mål er å kunne nå en større kundebase. Når bedriften skiller seg ut fra den brede massen av bedrifter, er flere interessert i produktene eller tjenestene. Bedrifter som skiller seg ut fra andre kan også lykkes med å skaffe mer lojale kunder. Det er lettere å få gjentatt salg når kundene gjenkjenner og kan skille merkevaren, produktene eller tjenestene fra andre selskaper. En annen grunn til å skille seg ut fra andre selskaper er å kunne sette høyere priser. Folk er ofte villige til å betale mer for et produkt eller en tjeneste som de føler er spesiell sammenlignet med andre på markedet.

Eksempler på differensiering

Det er nok av eksempler på hvordan selskaper bruker differensiering for å oppnå markedsfordel. Apple har lenge forstått at de ikke kan markedsføre mobiltelefoner og datamaskiner på samme måte som konkurrentene. Det innebar at de ønsket å konkurrere på samme vilkår som andre selskaper, noe som ville presse priser og marginer. I stedet valgte Apple tidlig å selge en livsstil. Produktene deres har alltid gjennomtenkt design og funksjon. De selger egentlig ikke produkter som er teknisk vesentlig forskjellige fra konkurrentene. Men det er gjennom markedsføringsdifferensiering at selskapet har vært i stand til å kreve høye priser samtidig som de har bygget en lojal kundebase.

Ulike typer differensiering i markedsføring

Bedrifter kan differensiere på en eller flere ulike måter.

  • Produktdifferensiering: Skil deg fra mengden av gjenkjennelige produkter eller tjenester.
  • Tjenestedifferensiering: Tilby en annen kundeopplevelse med en tjeneste som skiller seg ut fra konkurrentene.
  • Personaldifferensiering : Konkurrer med mer vellykkede ansettelser og bedre kompetanseutvikling.
  • Bildedifferensiering: Få hele bedriften til å oppleves som forskjellig i markedet.

Noen ganger snakker man også om to typer differensiering: Vertikal og horisontal. Vertikal differensiering oppstår når en kunde sammenligner to like produkter og det ene skiller seg vesentlig fra det andre, for eksempel gjennom høyere kvalitet. Horisontal differensiering handler om å påvirke kundens subjektive oppfatning av produktet. For eksempel hvorfor en grønn telefon er bedre enn en blå, eller hva er ditt beste valg mellom Coca Cola og Pepsi.

Hvem gjør differensiering?

Differensiering er noe alle selskaper kan dra nytte av – uansett om du har et enkeltpersonforetak eller din representant for et multinasjonalt konsern. Når produktet eller tjenestene dine oppleves som annerledes, er det ikke like lett å sammenligne dem direkte med konkurrentenes tilbud. Gitt at forskjellen oppleves som noe positivt, kan din virksomhet dra nytte av differensieringen i form av flere kunder, økt omsetning og bedre marginer. Tips – Bedriften din kan skille seg ut fra konkurrentene gjennom innholdsmarkedsføring . Med relevant og interessant innhold på nettsiden og søkemotoroptimalisering kan du bli sett bedre i Google og nå mange flere potensielle kunder. SEO er en mulighet som langt fra alle virksomheter har benyttet seg av.

Når skilles dere?

Det er aldri for tidlig eller for sent å engasjere seg i differensiering. Et nytt selskap kan ha en mulighet til å riste opp i markedet ved å tilby noe konkurrentene ennå ikke har tenkt på. Et annet eksempel når det kan være greit å gjøre en eller annen form for differensiering er dersom en virksomhet som har vært på markedet lenge lider av stadig fallende marginer. Ved å vurdere produkt- eller tjenestetilbudet og skille seg fra konkurrentene på en positiv måte, kan bedriften ta tilbake terreng, nå nye kunder og øke etterspørselen.

Andre betydninger

Ordet differensiering brukes ikke bare i markedsføring . Det er et vanlig begrep i skoleadministrasjonen for å beskrive hvordan man kan møte elevenes ulike behov og krav. Begrepet forekommer også i blant annet astronomi og cellebiologi. Synonymer er divisjon, splitting, differensiering og splitting.

Författare

Christian Rudolf

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO

Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!