Anticimex

Anticimex – koordinering av internasjonal SEO

Kund

Klassiska svenska skadedjursbekämparen Anticimex är idag en global koncern, med verksamhet i +20 länder, med flera verksamheter på programmet, som avfuktning & besiktning av byggnader. Anticimex är en av EQT:s viktigaste aktieinnehav.

Uppdrag

Anticimex behövde stärka sin närvaro i det lokala söket på marknaderna i Norge, Danmark och Spanien. Topdog fick i uppdrag att planera lokalt SEO-innehåll och se till att tekniken uppfyllde alla SEO-krav.

Lösning

Topdog tog fram en noggrann planering av SEO-innehållet för lokalt genomförande, på de olika språken samt höll i projektledning och uppföljning av Google-rankningar under projektets utförande. Vi såg även till att all teknik var SEO-säkrad.

Topdogs kunde

Anticimex betyr bokstavelig talt «mot veggedyr», og det var også her dette anerkjente selskapet startet – i kampen mot veggedyr i 1930-tallets Sverige. EQT-eide Anticimex er i dag et internasjonalt konsern med ca 7000 ansatte i 19 land, aktiv innen ikke bare skadedyrbekjempelse men også områder som mattrygghet, avfukting, brannvern og hustilsyn. I tråd med tidens trender jobber Anticimex på 2020-tallet med å introdusere mer bærekraftige måter å jobbe på, for eksempel gjennom sensorstyrte rottefeller uten sprøytemidler og kontroll av fugler med lyd og lys.

Topdogs oppdrag

Anticimex ønsket å styrke sin tilstedeværelse i lokale søk i Norge, Danmark og Spania – det vil si søk som relaterer seg til Anticimex sine tjenester sammen med et bestemt sted, for eksempel «skadedyrsbemjellnings københavn» eller «control de plagas madrid». Lokalt søk er et av de største vekstområdene for Googles søkemotor de siste årene, og med sin eksplisitt kommersielle natur, driver lokalt søk store inntektsstrømmer til lokale bedrifter. SEO-prosjektet bestod dels i å få på plass SEO-sikker teknologi for sidene, dels å sørge for at Anticimex sin lokale organisasjon produserte innhold som fungerte i Google, på de ulike språkene.

Topdogs løsning

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Anticimex sin globale organisasjon ved de aktuelle lokalkontorene i Norge, Danmark og Spania. Topdog hadde det overordnede ansvaret for prosjektet og beskrev de tekniske endringene som måtte implementeres for å oppnå maksimal SEO-effekt. Vi laget også en detaljert SEO-innholdsplan som den lokale organisasjonen kunne produsere med sin detaljerte kunnskap om virksomheten. Med teknologi og planlegging på plass, og med prosjektets målsettinger forankret i bedriftsledelse, var Topdog også ansvarlig for prosjektledelse under gjennomføringen og for å overvåke rangeringen av de lokale sidene på utvalgte kommersielle søkefraser.