Ambea

Ambea – Prosjektplanlegging SEO og opplæring

Kund

Ambea är en ledande omsorgskoncern med över 25.000 medarbetare i Norden och varumärken som Vardaga, Nytida och Klara. Ambea vision är att vara kvalitetsledande i allt och göra världen lite bättre för den enskilda människan.

Uppdrag

Ambea ville lyfta två av sina största sajter i sökmotorerna, men det nödvändiga kunnandet saknades i organisationen. Topdog fick därför i uppdrag att SEO-utbilda personalen och sätta upp ramarna för SEO-projektet. Så Ambeas personal kunde genomföra SEO-projektet.

Lösning

Topdog utbildade Ambeas medarbetare i tre av de områden som bra SEO kräver: teknik, innehåll och design. Vi använde vår beprövade process för SEO och digital marknadsföring för att ställa upp krav på SEO-projektet och skapa en genomtänkt arbetsgång.

Topdogs kunde

Ambea er en omsorgsgruppe innen helse og omsorg som administrerer botilbud, støtte, opplæring og bemanning for kommuner i Sverige, Norge og Danmark. Selskapet, som er notert på Stockholmsbørsen, har cirka 900 anlegg med mer enn 25.000 ansatte rundt om i Norden, blant annet i Saltsjöbadens gamle sanatorium, hvor alt startet en gang for over 100 år siden. Nøkkelen til Ambeas arbeid er kvalitet i alle detaljer og pågående bærekraftsarbeid. Kvaliteten rapporteres i kvartalsvise kvalitetsrapporter og defineres som sluttbrukernes opplevde kvalitet etter egen vurdering.

Topdogs oppdrag

Ambea ønsket å forbedre sin tilstedeværelse i Google og øke trafikken som kommer til nettsidene fra søkemotoren. Dette gjaldt spesielt søkefraser som deres klienter og potensielle klienter kan forventes å bruke når de forsker, slik at klienten for eksempel kan finne riktig sykehjem med mest mulig presisjon. Denne ambisjonen ville bli realisert på to av Ambeas anlegg, til å begynne med. Oppdraget var litt spesielt ved at Ambea ønsket at egen organisasjon skulle gjennomføre SEO-innsatsen selv i størst mulig grad.

Topdogs løsning

Ved hjelp av vår kunnskap innen SEO og vår lange erfaring med smidige prosesser spesifikt for SEO og digital markedsføring, kunne Topdog hjelpe Ambea med dette. Vi utarbeidet en prosjektplanlegging og kravspesifikasjon for prosjektet som var så tydelig at Ambea ville klare å gjennomføre prosjektet på egen hånd og oppnå de resultatene som var avtalt og forankret i ledelsen. Kravene vi stilte inkluderte SEO-områder som teknologi, design og innhold, men også prosessene som skulle følges underveis i arbeidet for å kvalitetssikre sluttresultatet. Før prosjektet ble rullet ut, trente Topdog også Ambeas medarbeidere i å utføre alle aktivitetene som kreves for å ta selskapet videre når det gjelder SEO.